DET TOG KUN 36 MINUTTER:
GENERALFORSAMLING HOS VENNERNE


Af Benny Nygaard, Gug Boldklubs Venner

36 minutter, dvs. fem minutter længere end sidste år, så var årets generalforsamling i Gug Boldklubs Venner en stille mandag aften her i marts gennemført i klubhuset - effektivt og kompetent styret af den tidligere formand for både Gug Boldklub og Gug Boldklubs Venner, Johs. Knudsen.

Trods den forholdsvis korte tid til alt det formelle fik de, der havde noget på hjerte, naturligvis ordet. Og det blev ved de korte bemærkninger, for det gamle år var forløbet så nogenlunde.

Formanden, Jørn Axelsen, aflagde sin beretning med omtale af årets største begivenheder og fremhævede bl.a., at vejrguderne desværre igen havde svigtet, da årets markedsdag skulle holdes tilbage i august. Overskuddet var derfor igen meget baseret på gode sponsorbidrag, og det kunne bl.a. konstateres, at tidligere tiders mange gode gaver fra Gug-borgerne til loppemarkedet, er stærkt faldende nu om dage - så resultatet derfra var derfor igen nedadgående.

Regnskabet klarede kassereren, Jens Louis Bank, med sædvanlig rutine. Her var det værd at bemærke, at Vennerne i det forløbne år havde videregivet ca. 54.000 kr. til gode gøremål i Gug Boldklub. Ikke så ringe, vel! Alligevel endte året med et lille overskud på godt 21.000 kr.
Salg af julekalendere og juletræer er medvirkende til forholdsvis stabile indtægter nu om dage, men - som altid - er der plads til forbedringer, så Vennerne håber på endnu bedre opbakning til disse aktiviteter, når julen atter står for døren.

Formuen er stadig i behold - og har med årets overskud fået det endnu bedre, så Vennerne er klar, når årets ønskesedler fra Gug Boldklubs afdelinger og bestyrelse dukker op.

Dem, der står bag Vennerne, er særdeles stabile - med rigtig mange års anciennitet i klubarbejdet. Ved årets valgrunde blev der kun rokeret på en enkelt post. Og tænk, den gæve 83-årige Johs. påtog sig en plads på reservebænken - som bestyrelsessuppleant.

Og han kunne i øvrigt - som den aftenens gode ordstyrer han også var - efter den gode halve times koncentrerede indsats - takke for god ro og orden. Herefter afsluttede formand Jørn med indbydelse til den traditionelle efterfølgende bespisning af gule ærter samt lidt hygge og kortspil.

Trods deltagernes gennemsnitlige stadig fremskredne alder kunne det endnu en gang konstateres, at årets generalforsamling hos Vennerne - samlet set - både kan gennemføres med stor koncentration og alligevel kan tage al den tid, den slags nu skal.
Det blev derfor lidt mere end midt om natten, inden der blev lukket og slukket i klubhuset!