SUCCESFULD STANDERHEJSNING I BØRNEAFDELINGEN

 
Lørdag d. 24. marts var op mod 150 drenge og piger i alderen 5-11 år samlet til standerhejsning. Efter en kort velkomst ved bestyrelsesmedlem Maria V. Knøss blev flaget hejst af Rosa og William. Herefter var der træning på kunstgræsbanen i 1-1 1/2 time.

Stor tak til alle trænere for at koordinere fordelingen af pladsen. Vi håber snart frosten slipper sit tag, så græsbanerne kan blive åbnet.
 
I mens børnene trænede, fortalte formand Henrik Sørensen de fremmødte forældre lidt om klubben og om hvor stor betydning forældre inddragelse har for foreningslivet. 
Til slut kom børnene med gode røde kinder ind, og fik serveret saftevand og æbleskiver. 
 
Tak til sportsudvalget for at arrangere standerhejsningen.
 
Til sidst skal lyde en stor tak til alle for en rigtig god formiddag. Det er skønt at se så mange spillere, forældre, trænere og ledere bakke op om vores alle sammens klub: GUG BOLDKLUB.

Bestyrelsen Gug Boldklub