GUG - MERE END EN FORSTAD

 

Af sognepræst Jens Brun.

Gug er andet og mere end en forstad til Aalborg. Det er et samfund, der har haft sin egen udvikling og sin egen karakter. Jeg vil gerne prøve at give læserne et lille indtryk af Gugs forhistorie.
Bynavnet siger jo noget i sig selv. Man mener, at bynavnet "Gug" kommer af det oldnordiske ord "gygja", der betyder "hulning", eller "lavning". Da det ældste Gug må antages at have ligget der, hvor nu Gugvej løber, må bynavnet altså betyde, at det er landsbyen i hulningen eller lavningen nedenfor kridtbakkerne. Sådan som vi kender Gug i dag, er stedet jo præget af stejle stigninger, bakkerne hæver sig stejlt op fra Gugvej, og den ældste landsby må altså have ligget nedenfor de bakker, der nu efterhånden er tæt besat med nye parcelhuse. Altså Gug: byen i lavningen ved bakken!

Gug er en gammel by. Bag Gug kirke ligger en gravhøj, Uglshøj, som er fra bronzealderen. Altså i hvert fald et par tusind år FØR Kristi fødsel har der været boplads i området. Men det har næppe været nogen stor landsby, jorden omkring Gug var ikke den bedste, der var for meget sumpet fjordbund, og tyk muldjord var der ikke meget af. Men en lille landsbykerne har altid overlevet. Dens centrum har været smedjen, der har ligget der, hvor Sdr. Trandersvej munder ud i Gugvej, et sted som den dag i dag blandt mange er kendt som "Smedens Hjørne". Der har der også ligget en gammel stenkirke, for op til 1550 findes der et Gugh sogn, men omkring 1550 forsvinder denne betegnelse. Den gamle kirke er brændt eller også er den brudt ned efter reformationen. Et gammelt sagn på egnen fortæller, at stenene fra den gamle Gug kirke blev brugt til en udvidelse af Sønderholm kirke ved Nibe.

En tid lang var Sdr. Tranders den dominerende landsby i området. Mærkeligt nok synes det som om Gugs forbindelsesveje altid har været størst østpå mod Sdr. Tranders og sydpå mod Nøvling og Gunderup; der imod ikke så meget nordpå mod købstaden Aalborg. Man var et lille samfund, der passede sig selv og helst ikke blev for afhængig af de velnærede bymænd inde i Aalborg.

Udviklingen i Gug har først rigtig taget fart i dette århundrede. Det begyndte med at Hadsund-Aalborg banen fik station i Gug. Gug blev en stationsby! Og ældre Gug-boere kan endnu fortælle om, hvorledes stationen blev et samlingssted. Her mødtes man når eftermiddagstoget fra Aalborg kom med dagens avis, her blev de sidste lokale nyheder byttet, og det var da også meget rart at følge med i, hvem der skulle ud at rejse.

Der blev bygget skole i Gug. Den første skole lå på den modsatte side af Sdr. Trandersvej i forhold til den nuværende skole. Senere er det jo gået slag i slag med skolebyggeriet i Gug, så byen i dag har en af Nordjyllands største skoler hvad angår elevtal - jo, der grøde i Gug!

Stationen bragte liv og udvikling til Gug - og det gjorde rentefradragsretten også! Engang i slutningen af 50’erne var der en regering, der fik den geniale idé, at renter af gæld skulle kunne trækkes fra på selvangivelsen - og så kom der for alvor gang i parcelhus-byggeriet! Udflytnin-gen fra Aalborg tog fart, Gug voksede op ad kridtbakkerne, byen var ikke længere byen i lavningen, men begyndte at gå i højden. Så vi må vel i dag sige, at byen Gug egentlig består af tre afdelinger: det gamle Gug, som ligger langs Gugvej og Vissevej, det nye Gug, som består af de nye gader op ad bakkerne, og så det nyeste Gug, det, som også kaldes "Gug Øst", hvor der jo er sket en rivende udvikling i de seneste år.

Som præst har man vel lov til at udtale et "fromt" håb, nemlig det håb, at folk fra alle disse afdelinger at Gug må finde sammen og hver især yde en indsats for at styrke det lokale fællesskab. Stederne, hvor fællesskabet kan udvikles og trives, er der: kirke, skole, idrætshal, idrætsforeninger, byfest - det er bare et spørgsmål om at bakke initiativerne op, så Gug stadig kan være en god og levende ramme om folkelivet her på stedet.

Afdøde gårdejer Alfred Villadsen på Urbakken forklarede med et blink i øjet, hvordan det gik til, at Gug blev en så stor by. Jo, sagde han, når toget kom tøffende ind mod byen, så råbte konduktøren "Gug! Gug!" og det forstod folk åbenbart sådan, at de skulle af toget - og så blev de i byen! Helt sådan er det vel ikke gået til, men byen vokser stadig, og nu bebygges snart det grønne område mellem Gug og Sdr. Tranders. Gug bliver et byområde med omkring 10.000 indbyggere, svarende til en landkommunes størrelse.