GUG BK I LOKALSAMFUNDET

 

Fra starten af 70'erne var hele Gug-området i rivende udvikling, og det kunne også ses på klubben. I disse år voksende den hastigt.

Også gennem 80’erne og 90’erne har Gug-området oplevet en stor udbygning med nye villakvarterer, specielt østover mod Sdr. Tranders og universitetsområdet. Og det er vel ikke utænkeligt, at områderne smelter helt sammen inden for en overskuelig fremtid. Gug Boldklub har i forbindelse med de nye tilflyttere oplevet en stadig stigende vækst i medlemstallet – men kun på ungdomssiden, desværre. Ved klubbens 50 års jubilæumsreception i sommeren 2004 oplyste JBU’s næstformand, John Hansen, således, at Gug Boldklub, faktisk på dette tidspunkt havde Jyllands største ungdomsafdeling – på ca. 350 drenge og piger. Ud over de mange ungdomsspillere har klubben en voksende skare af forældre, som aktivt deltager i klublivet – f.eks. som trænere og holdledere.

På hat med Gug

Den første fest byfest var blevet holdt på skolens idrætsplads, og her blev den holdt i nogle år, indtil man flyttede ned til klubhuset på Borger Alle. Folk, der var med dengang, tænker stadig med nostalgi på disse tider. I sær når tanken falder på Gugaftnerne i ”stråhatten”, hvor flere hundrede Gugborgere mødte op. På scenen optrådte kunstnere som Birthe Kjær, Dario Campeotto og Bjørn Tidemann. Desuden var der også tivoli og anden underholdning. Overskuddet var stort de første år – ikke mindst takket være et stort ølsalg.

Den store opbakning fra Gugfolk varede dog ikke ved, og allerede i 1980 besluttedes det at droppe byfesterne, da man ikke mente, det økonomiske udbytte stod i rimelig forhold til arbejdsindsatsen. Medvirkende til beslutningen var også, at der ved festen i 1979 var store problemer med rockere, som lavede ballade.

Gug Boldklubs Venner

Byfesterne er efter nogle få års pause atter en årlig tradition i Gug – og holdes nu om dage midt i august, hvor vejrguderne er nogenlunde stabile. Gug Boldklubs Venner har påtaget sig styringen af aktiviteterne, som i vid udstrækning er rettet mod ungdommen.

Gug Boldklubs Venner holdt stiftende generalforsamling i det daværende Gug Forsamlingshus på Borger Allé 22. april 1971 – og den første bestyrelse bestod af Eigil Linné, Jess Pedersen, Poul Nielsen, Kai Bang og Kaj Hansen.

Vennerne har endvidere skabt flere velanskrevne traditioner i lokalområdet, bl.a. halfester, salg af julekalendere og fyrværkeri.

Klubbladet – og hjemmeside

Første klubblad udkom i december 1972 – og har siden været husstandsomdelt til alle i Gug- og Visseområdet hvert kvartal. Det udgives således p.t. i 4.100 eksemplarer. For 4-5 år fik klubben sin egen hjemmeside, gugboldklub.dk, hvorfra megen aktuel information om klubben er tilgængelig. Ved samme lejlighed er udsendelse af klubbladet reduceret til nu kun at blive udsendt tre gange om året – men stadig til alle husstande.

Klubbladet har i mange år været styret af Jørn Lind, mens hjemmesiden kreativt holdes ajour af Kristian Møller Andersen – begge bistået af Benny Nygaard.

Nyt klubhus

I 1981 begyndte idéen om et nyt klubhus at tage form. Efter en henvendelse fra klubben til kommunen stod det dog hurtigt klart, at man ikke skulle gøre sig forhåbninger om luksusbyggeri som dem i Lindholm og Vejgård. Klubben kunne få 400 m2, der på dette tidspunkt var normen for nyt klubhusbyggeri. Der blev udarbejdet et nyt projekt på 545 m2, og dertil kom, at klubben fik lov til at udnytte tagetagen. Byggeriet gik i gang, og den 3. december var der rejsegilde, og lørdag den 4. juni 1983 var dagen for den officielle indvielse - en festdag af de helt store i Gug Boldklub.


(Kilde: JBU, jyskfodboldhistorie.dk / 2004).