> BESTYRELSE     > ÅRSHJUL     > ANSVARSOMRÅDER
 


UDVALG I GUG BOLDKLUB

UDARBEJDET AF GUG BOLDKLUBS BESTYRELSE . MARTS 2018
 


 

Generelt for alle udvalg

Bestyrelsens medlemmer:

 • Der er vil i hvert udvalg som min. være 1 repræsentant fra bestyrelsen (undtaget bladudvalget)

 • Der tages referat fra hvert møde som sendes rundt til udvalgets medlemmer.
   

 • Hvert udvalg udpeger en tovholder/formand, som vil være udvalgets primære kontaktperson.
   

 • Udvalgene må ikke foretage dispositioner, der afviger fra det af bestyrelsens vedtagne budget uden først af have indhentet bestyrelsens godkendelse.

Formand
Henrik Sørensen
t: 27575280
Næstformand
Poul Mose Johansen
t: 40960490
Kasserer
Maria V. Knøss
t: 22439674
Bestyrelses-medlem
Henrik Gaardsøe
t: 40347033
Bestyrelses-medlem
Jonas Thimm Jensbye
t: 4110910


SPORTSUDVALG
(varetager opgaver for drenge og piger i U5 til U18)

Medlemmer:

 
Emil Adelborg Michael Eegholm Jesper Jensen Henrik Gaardsøe
t: 40347033

(fra bestyrelsen)
 
 • sikre kompetente trænere/ledere til alle børne/ungdomshold (scout, rekruttering, ansættelse og afskedigelse)

 • sikre sportslig kontinuitet i klubbens arbejde

 • sikre introduktion til nye trænere, blandt andet med henvisninger til Trænermanual og Gug Håndbog

 • Afholdelse af træner/ledermøde min 2 gange årligt

 • sikre at alle ungdomsspillere får den træning og uddannelse, der passer til den enkeltes niveau

 • sikre kompetent(e) målmandstræner(e) for udvalgte målmænd i klubben (scout, rekruttering, ansættelse og afskedigelse)

 • administrere og sikre uddannelse af trænere i samråd med den uddannelsesansvarlige

 • sikre rekvisitter til aktiviteterne i samarbejde med inspektøren

 • sikre at hjemmesiden løbende holdes ajourført vedrørende holdinformation, træningstider mm.

 • udarbejde budget for de sportslige udgifter. Skal forelægges Bestyrelse ultimo november.

 • indgå i klubbens samarbejde med omegnsklubber (AaB og FNF) - herunder scouting

 • Afholdelse af standerhejsning i henholdsvis Børne og ungdomsafdelingen

 • Afvikling af fodboldskole (såfremt Gug Boldklub afholder egen fodboldskole)

   

SENIORUDVALG

Medlemmer:

 
Erik
Steffensen
Jesper Kaalbye
Søren
Mortensen
Jonas Thimm
Jensbye
t: 4110910

(fra bestyrelsen)
 
 • At komme med forslag til budget, indtægtsaktiviteter og evt. investeringer (primo nov.)

 • At sikre kompetente trænere til alle hold i afdelingen (scouting, rekruttering, ansættelse/afskedigelse

 • At kvalificere dagligdagen og sikre en løbende god udvikling af hele seniorafdelingen

 • At arrangere sociale klubarrangementer for seniorafdelingen på tværs af holdene

 • At lede udvalgsarbejdet i udvalgene under Seniorudvalget

 • At løse ad hoc opgaver til gavn for afdelingens spillere og klubben

 • At komme med stof til hjemmesiden og klubbladet

 • At bidrage til at klubben løbende udvikler sig og fremstår som en attraktiv fodboldklub

   

SPONSORUDVALG

Medlemmer:

   
Kasper Krogh Henrik
Studsbjerg
(S-Sport)
t: 22210944
Poul Mose
Johansen
t: 40960490

(fra bestyrelsen)
   
 • Ansvarlige for at finde sponsorer til spillertøj, bandereklamer, kampsponsorater og andre mindre sponsorater.

 • Ansvarlig for sponsorpleje

 • Opfølgning på aftaler, faktura mm.

   

KANTINEUDVALG

Medlemmer:
 

Kasper Krogh Ann Kathrine Brisson Michael Jensen Anne Brunsgaard Zimmer Tina Rasmussen
     
Stadion-
inspektør
Poul Mose
Johansen
t: 40960490

(fra bestyrelsen)
     
 • Udvalget har til opgave løbende at vurdere vareudbuddet i kantinen i samarbejde med inspektøren

 • Udvalget har til opgave at se på de fysiske rammer i kantinen

 • Udvalget har til opgave at vurderer hvilke investeringer der er brug for at i møde komme klubbens medlemmer

 • Udvalgets mål er at skabe endnu mere liv i klubben, og der er kantinen eksempelvis ved vores fællesspisninger mv.

   

BLADUDVALG

Medlemmer:

 
Benny Nygaard
(redaktør)
t: 98148731
Anders
Nørgaard
t: 98147641

Lars Fischer
t: 21796679
Kristian Møller
Andersen
t: 20926070
 
 • At træffe aftaler med bogtrykker ift produktionsplan (marts/april-sept/okt)

 • Holde redaktionsmøder

 • Have kontakte med interesserede skribenter/fotografer fra klubben

 • Indsamle artikler/billeder til det enkelte nummer af klubbladet

 • Skrive aktuelle artikler – efter behov

 • Redigere indkomne artikler/billeder

 • Samarbejde med bogtrykker om grafisk omsætning

 • Godkende korrektur på klubbladet – parallelt med, at bogtrykker/sponsoransvarlig sikker opdatering af annoncesider

 • Modtage klubblade i klubhus/hos omdeler – efter trykning

 • Sikre aftale med klubbens ledelse om omdeling fx vha. ungeafdelingen

 • Indhente info om ændrede behov for omdeling (=nye veje mv)