Mødereferat . Bestyrelse

Seneste mødereferat

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 9/10.

 

Deltagere: Henrik Sørensen, Poul M. Johansen, Henrik Gaardsøe, Jonas Jensbye, Maria V. Knøss, Kasper Krogh (punkt 1-4).

 

 

Punkt 1: Anlægssituationen , status efter møde med kommune

- hvilke kommende opgaver har vi.

- Der er nu plan for området mht. parkeringsplads, petanque, cykelparkering.

- Der skal laves en plan samlet for området, hvor petanquebanerne har været

og boldrummet står i dag.

 

Punkt 2: Indlæg til klubbladet, vigtige datoer indtil 1/4-19 v/Maria

9. December julearrangement i børne/ungdomsafd. Kantineudvalget kigger på bespisningen. Sportsudvalget på fodbolden. Poul snakker med Studs mht. sponsorgaver til Lotteri.

Standerhejsning 2.- 3. Februar. 2. Februar for ungdom/senior og 3. februar for Børn.

Ons. d. 27/2 kl. 19.00 Generalforsamling

 

Punkt 3: Kommende budget - hvad kender vi nu v/Maria

Maria forbereder kommende budget til næste møde, og hver enkelt fra bestyrelsen kigger på udgiftsområder inden for ens ansvarsområde. Kasper kigger på driftsudgifter ift. klubhus/kantine.

 

Punkt 4.: Nyt fra inspektøren 

Fokus på indtægter, ved fx dømme egne kampe, Maria laver status for ungdom U11-12 og Oldboys.

Ny belysning i kryds. Evt. regulering af lys. Kasper har kontakt med kommunen, da der er opstået flere farlige situationer ift. højre svingende bilister mod Indkildevej

Loftet er i brug til indendørs trænings faciliteter. Træningsredskaber til ungdomsafdelingen, skal måske medtaget i nyt budget.

Skilt med baneoversigt klar til forår. (budget)

Bane 3 topdress´ i foråret

Bane 4 topdress´ i efteråret

Asfaltsti til de nye baner 9-10-11, Kasper har snakket med kommunen og denne skal laves

Kantinen lukker med fra uge 42

Der er vagter til Match day

Træningplan for efteråret er klar.

 

Punkt 5: Nyt fra formanden

Dialog med kommunen ift, anlægssituationen

Vennerne inviteres til møde d. 6/11, Henrik Sørensen står for at invitere vennerne og bestille mad hertil.

Klubhuset er lukket fra 17/12-2/1. Vigtigt vi melder ud til de der vil træne at der ikke er mulighed for omklædning og der skal ryddes op på anlægget. I tilfælde af sne vil banerne ikke blive ryddet.

 

Punkt 6. Nyt fra næstformanden

IT-løsningen. JCD kommer og skal vise os hvordan vi får brugt infoskærmene, således udseendet bliver bedre og mere overskueligt.

Sponsorudvalget – kigger på evt. kommende aftaler.

Der skal findes nyt medlem til sponsorudvalget, som skal være med til at finde det nye områder/koncept for sponsor.

Poul laver udkast til hjemmeside at vi søger nye medlemmer.

Kasper skal frigøres fra sine opgaver i div. udvalg. Dog skal han stadig være kontakt til Sportsmaster sammen med Poul og Studs.

 

Punkt 7. Nyt fra Seniorafd.

Møde med seniorafd. 24/10 kl. 20.00 (denne dato er senere blevet flyttet.)

Trænersituationen, der arbejdes på løsninger og mange er allerede i hus.

Punkt 8. Nyt fra Ungdomsafdelingen

Julekalender i år sælges af U13 drenge, som samler penge ind til udlandstur

Der skal findes U14 træner.

Evt. en Cup i 2019, Sportsudvalget kigger herpå.

Fodboldskole 2019, er klar i uge 27. Emil Adelborg er tovholder igen i år.

 

Punkt 9 Nyt fra Kasseren

Gennemgang af regnskabet. Der mangler fortsat at blive indtægtsført tilskud fra Spar Nord. Poul snakket med dem, og Maria sender faktura for 2017-2018.

Der har været en del store driftsudgifter i 2018, som følge er manglende vedligehold, og generel slitage.

 

Punkt 10: Evt.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. november kl. 17.00.