JBU's sølvnål

Målgruppen er ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber. Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub - enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 16. år.

En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostningsdækning i den pågældende periode. Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder, regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.

Modtagere af sølvnålen

Jørn Lind
2010

Kristian Møller Andersen
2010

 

Kurt Kristensen
2007

Claus Willadsen
2006

Benny Nygaard
2002

Johannes Knudsen
1998

Ole Larsen
1997

Bent Rasmussen
1993