Børneattest

Børneattester – Spørgsmål og svar

Hent en digital børneattest

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. Børneattesten kan nu hentes digitalt.

Et middel til at forebygge seksuelle krænkelser af og overgreb mod børn i idrætsforeninger er indhentning af de lovpligtige børneattester. De kan medvirke til at give børn og forældre tillid til trænere, instruktører og ledere. Pr. 1. april kan børneattesterne udfyldes digitalt af foreningslederne. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til foreningen. 

For at bestille en børneattest digitalt skal du have en medarbejdersignatur eller envirksomheds-NemID og adgang til foreningens digital postkasse. Du skal også have navn og personnummer på de(n) person(er), du skal bestille en børneattest på.

Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at borgeren har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse
Frem til 1. november 2014 kan foreningen stadig indhente børneattester i papirform. Herefter er det kun muligt at indhente digitale børneattester.

Begrænset men vigtigt problem

I 2008 fandt Det centrale Kriminalregister syv positive attester blandt190.985 indsendte forespørgsler fra idrætsforeningerne. Fra 1999 til 2002 blev der i 24 tilfælde rejst sigtelser mod personer inden for idrætsverdenen. 

Der er ca. 400.000 voksne frivillige i idrætsforeningerne. Og der er ca. 235.000 børn og unge i 12-17 års alderen i idrætsforeninger og klubber. Tallene er hentet fra en rapport fra 2002 fra Institut for Folkesundhed. 

Guide – sådan gør du

Frem til 1. november 2014 kan foreninger fortsat indhente børneatteter i papirform. 

Foreningerne skal indhente en børneattest før ansættelsen af en træner, instruktør eller anden person, som skal have vedvarende og direkte tilknytning til børn under 15 år.

 • Udpeg en person, som skal indhente, modtage og opbevare børneattesterne
 • Download blanketten til indhentelse af børneattester i bosken her til højre
 • Udfyld blanketten og få den pågældende træner, instruktør, leder mv. til at underskrive den
 • Send blanketten til: Rigspolitiet Juridisk Afdeling, Kriminalregisteret, Børneattester, Polititorvet 14, 1780 København V
 • Kontakt DGI hvis I modtager en positiv attest 

Hvem er omfattet?

Der skal indhentes børneattester på:

 • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
 • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.
 • Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Der skal ikke indhentes børneattester på:

 • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe
 • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
 • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
 • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.

Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som fx et nyt hold efter en sæson. 

For mere information omkring børneattester kan man læse lovgivningen på flg. Link: http://www.dgi.dk/nyheder/Fakta%20og%20viden%20-%20Lovstof_[a10813].aspx