Klubblad

Gug Boldklub udgiver 2 gange årligt et klubblad, med løst og fast om Gug Boldklub. Gug Boldklub har en skriveivrig medlemsskare og bladet hører derfor så absolut til de bedre af slagsen. Det har altid en række fine artikler og masser af facts om livet i klubben.

Bladets oplag er på ca. 4.300 eksemplarer og husstandsomdeles til samtlige husstande i Gug og Visse.

Bladet udgives i april og december måned.

Deadlines for indlevering af materiale er normalt

1. april og
1. november.

Materiale i form af artikler, fotos, korte nyheder etc. afleveres til medlemmer af bladudvalget.

Nærmere oplysninger om annoncepriser ved Henrik Studsbjerg fra S-Sport (henrik@s-sport.dk).