Spillerinformation for seniorafdelingen

10 skarpe pletskud for en god sæson i afdelingen

1. Én klub, én seniorafdeling, ét fællesskab
I Seniorafdelingen i GB vægtes det, at alle er en del af et stort og godt fællesskab på tværs af alle hold og af køn. Et fællesskab som det bare er fedt at være en del af. Udgangspunktet herfor er, at vi alle bidrager og er fælles om at skabe den gode ramme for vores gode samvær. Endvidere at vi står sammen og bakker hinanden op uanset niveau.

2. Et velfungerende spillerudvalg
Som en naturlig del af en afdeling i rivende udvikling har alle hold og spillere indflydelse og medansvar gennem et spillerudvalg, der bl.a. er ansvarlig for de sociale arrangementer i afdelingen. Bidrag gerne med din deltagelse eller sørg for at dit hold har gode repræsentanter med i udvalget!

3. Ta´ godt imod nye
Mange nye spillere kommer til klubben, hvilket er super godt. Vær derfor behjælpelig med at hjælpe alle godt ind i vores klubfællesskab. Aftalerne er således, at alle starter på det hold, der matcher det niveau, som spilleren kommer fra.

4.Trupstørrelser
Trup-størrelserne er i år på 20 spillere plus max. 2 flydende boblere. Dvs. at der på førsteholdende max trænes med 22 spillere med mindre de 2 holdtrupper samtræner.

5. Dynamik mellem alle trupper i afdelingen
Vi ønsker dynamiske trupper,

6. Man spiller på det hold man påsættes!
Der er en forventning til alle spillere om, at man selvfølgelig spiller både opad og nedad uden at melde fra eller slå op i banen. Frustrationer er OK, men ikke på kampdagen, og pjævseri og ‘følen sig for god til’ er uacceptabelt!

7. Ungecoach tilknyttet
Da der er mange helt unge i afdelingen er Anders Rundh tildelt en rolle som ungecoach. Han har derfor en særlig rolle ift. de unge spillere og skal løbende understøtte de unge i afdelingen ift. deres udvikling som seniorspillere.

8. Betingelser for tøjordning
De 3 øverste hold i afdelingen får træningstøj og vask heraf. Betingelserne herfor er: a. At man bruger tøjet ved træning - b. At man klæder om i klubben - b. At man følger inspektørens anvisninger ift. vask.

9: Bakker op om sociale arrangementer
Er man en del af afdelingen, er man også automatisk indbudt til nogle fantastiske fællesarrangementer hen over året for alle seniorspilere i klubben. Støt op om disse arrangementer, de er virkelig værd at være en del af, og de er på alle måder med til at gøre klublivet i GB til noget helt, helt særligt.

10. Vi skal alle nyde, men også yde
Skal man nyde, skal man også yde og bidrage til det gode klubliv. Det forventes derfor, at man som spiller ligger et stykke arbejde i klubben hen over sæsonen. De årlige

Klubbens forventninger til en rigtig Gug-spiller

 • Er en god kammerat og en god medspiller ved træning og kamp
 • Udviser god opførsel både på og uden for banen samt og en god repræsentant for klubben
 • Hjælper til med praktiske opgaver ved træning, kamp og ved fx arrangementer i klubben
 • Udtaler sig ikke negativt om klub og holdkammerater – heller ikke på de sociale medier mv.
 • Deltager i sociale arrangementer i klubben
 • Retter sig efter klubbens ordensregler og regler for omklædning og fodboldstøvler
 • Holder sig selv informeret med hensyn til udtagelse af hold til kampe
 • Engagerer sig uanset hvilket hold man skal spille på
 • Melder afbud i god tid, hvis man er forhindret i at deltage i kamp eller træning
 • Møder frisk og udhvilet op til kampe til den aftalte tid
 • Udviser Fair Play og respekterer dommerens / kamplederens afgørelser
 • Siger ”tak for kampen” til modstanderne samt til dommeren for kampen

Vel mødt til en stor sæson i vores gode klub