Udvalg

Generelt for alle udvalg

 • Der er vil i hvert udvalg som min. være 1 repræsentant fra bestyrelsen (undtaget bladudvalget)

 • Der tages referat fra hvert møde som sendes rundt til udvalgets medlemmer.

 • Hvert udvalg udpeger en tovholder/formand, som vil være udvalgets primære kontaktperson.

 • Udvalgene må ikke foretage dispositioner, der afviger fra bestyrelsens vedtagne budget uden først at indhente bestyrelsens godkendelse.

Henrik Sørensen
Formand
27575280
pigeformand@gugboldklub.dk

 

Jonas Thimm Jensbye
Bestyrelsesmedlem
41180910
seniorfomand@gugboldklub.dk

Poul Mose Johansen
Næstformand
40960490
pmj@integrate.dk

Maria V. Knøss
Kasserer
22439674
sekretaer@gugboldklub.dk

Henrik Gaardsøe
Bestyrelsesmedlem
40347033
henrik.gaardsoe@cembrit.dk

SPORTSUDVALG

(varetager opgaver for drenge og piger i U5 til U18)

 

 • sikre kompetente trænere/ledere til alle børne/ungdomshold (scout, rekruttering, ansættelse og afskedigelse)

 • sikre sportslig kontinuitet i klubbens arbejde

 • sikre introduktion til nye trænere, blandt andet med henvisninger til Trænermanual og Gug Håndbog

 • Afholdelse af træner/ledermøde min 2 gange årligt

 • sikre at alle ungdomsspillere får den træning og uddannelse, der passer til den enkeltes niveau

 • sikre kompetent(e) målmandstræner(e) for udvalgte målmænd i klubben (scout, rekruttering, ansættelse og afskedigelse)

 • administrere og sikre uddannelse af trænere i samråd med den uddannelsesansvarlige

 • sikre rekvisitter til aktiviteterne i samarbejde med inspektøren

 • sikre at hjemmesiden løbende holdes ajourført vedrørende holdinformation, træningstider mm.

 • udarbejde budget for de sportslige udgifter. Skal forelægges Bestyrelse ultimo november.

 • indgå i klubbens samarbejde med omegnsklubber (AaB og FNF) - herunder scouting

 • Afholdelse af standerhejsning i henholdsvis Børne og ungdomsafdelingen

 • Afvikling af fodboldskole (såfremt Gug Boldklub afholder egen fodboldskole)

Medlemmer

Henrik Gaardsøe
40347033
henrik.gaardsoe@cembrit.dk

Emil Adelborg

Michael Eegholm

Jesper Jensen

SENIORUDVALG

 • At komme med forslag til budget, indtægtsaktiviteter og evt. investeringer (primo nov.)

 • At sikre kompetente trænere til alle hold i afdelingen (scouting, rekruttering, ansættelse/afskedigelse

 • At kvalificere dagligdagen og sikre en løbende god udvikling af hele seniorafdelingen

 • At arrangere sociale klubarrangementer for seniorafdelingen på tværs af holdene

 • At lede udvalgsarbejdet i udvalgene under Seniorudvalget
 • At løse ad hoc opgaver til gavn for afdelingens spillere og klubben

 • At komme med stof til hjemmesiden og klubbladet

 • At bidrage til at klubben løbende udvikler sig og fremstår som en attraktiv fodboldklub

Medlemmer

Erik Steffensen
es@gvdnet.dk

Jonas Thimm Jensbye
41180910
seniorfomand@gugboldklub.dk

SPONSORUDVALG

 • Ansvarlige for at finde sponsorer til spillertøj, bandereklamer, kampsponsorater og andre mindre sponsorater.

 • Ansvarlig for sponsorpleje

 • Opfølgning på aftaler, faktura mm.

Medlemmer

Poul Mose Johansen
Næstformand
40960490
pmj@integrate.dk

Kasper Krogh

KANTINEUDVALG

 • Udvalget har til opgave løbende at vurdere vareudbuddet i kantinen i samarbejde med inspektøren

 • Udvalget har til opgave at se på de fysiske rammer i kantinen

 • Udvalget har til opgave at vurderer hvilke investeringer der er brug for at i møde komme klubbens medlemmer

 • Udvalgets mål er at skabe endnu mere liv i klubben, og der er kantinen eksempelvis ved vores fællesspisninger mv.

Medlemmer

Ann Kathrine Brisson

 

Poul Mose Johansen
Næstformand
40960490
pmj@integrate.dk

Michael Jensen

 

Kasper Krogh
(stadioninspektør)

Anne Brunsgaard Zimmer

 

Tina Rasmussen

 

BLADUDVALG

 • At træffe aftaler med bogtrykker ift produktionsplan (marts/april-sept/okt)

 • Holde redaktionsmøder

 • Have kontakte med interesserede skribenter/fotografer fra klubben

 • Indsamle artikler/billeder til det enkelte nummer af klubbladet

 • Skrive aktuelle artikler – efter behov

 • Redigere indkomne artikler/billeder

 • Samarbejde med bogtrykker om grafisk omsætning

 • Godkende korrektur på klubbladet – parallelt med, at bogtrykker/sponsoransvarlig sikker opdatering af annoncesider

 • Modtage klubblade i klubhus/hos omdeler – efter trykning

 • Sikre aftale med klubbens ledelse om omdeling fx vha. ungeafdelingen

 • Indhente info om ændrede behov for omdeling (=nye veje mv)

Medlemmer

Benny Nygaard 
Redaktør
98148731
benny.gug@teliamail.dk

Anders Nørgaard
98147641
anders.norgaard@mail.dk

Lars Fischer
21796679
lfnmf@mail.dk

Kristian Møller 
Andersen
20926070
kma@stofanet.dk