Udvalg

Generelt for alle udvalg

* Der er vil i hvert udvalg som min. være 1 repræsentant fra bestyrelsen (undtaget bladudvalget og facebookudvalget)

* Der tages referat fra hvert møde som sendes rundt til udvalgets medlemmer.

* Hvert udvalg udpeger en tovholder/formand, som vil være udvalgets primære kontaktperson.

* Udvalgene må ikke foretage dispositioner, der afviger fra bestyrelsens vedtagne budget uden først at indhente bestyrelsens godkendelse.

[ Se bestyrelsen her ]

SPORTSUDVALG

Varetager opgaver for drenge og piger i U5 til U18 og skal:

* Sikre kompetente trænere/ledere til alle børne/ungdomshold (scout, rekruttering, ansættelse og afskedigelse)

* Sikre sportslig kontinuitet i klubbens arbejde

* Sikre introduktion til nye trænere, blandt andet med henvisninger til Trænermanual og Gug Håndbog

* Afholdelse af træner/ledermøde min 2 gange årligt

* Sikre at alle ungdomsspillere får den træning og uddannelse, der passer til den enkeltes niveau

* Sikre kompetent(e) målmandstræner(e) for udvalgte målmænd i klubben (scout, rekruttering, ansættelse og afskedigelse)

* Administrere og sikre uddannelse af trænere i samråd med den uddannelsesansvarlige

* Sikre rekvisitter til aktiviteterne i samarbejde med inspektøren

* Sikre at hjemmesiden løbende holdes ajourført vedrørende holdinformation, træningstider mm.

* Udarbejde budget for de sportslige udgifter. Skal forelægges Bestyrelse ultimo november

* Indgå i klubbens samarbejde med omegnsklubber (AaB og FNF) - herunder scouting

* Afholdelse af standerhejsning i henholdsvis Børne og ungdomsafdelingen

* Afvikling af fodboldskole (såfremt Gug Boldklub afholder egen fodboldskole)

Medlemmer

Henrik Gaardsøe
t: 40347033
henrik.gaardsoe@cembrit.dk

Emil Adelborg
t: 21862194
adelborg@hotmail.com

Jesper Jensen
t: 60506198
jej@telenor.dk

 

SENIORUDVALG

Arbejdsopgaverne er:

* At komme med forslag til budget, indtægtsaktiviteter og evt. investeringer (primo nov.)

* At sikre kompetente trænere til alle hold i afdelingen (scouting, rekruttering, ansættelse/afskedigelse

* At kvalificere dagligdagen og sikre en løbende god udvikling af hele seniorafdelingen

* At arrangere sociale klubarrangementer for seniorafdelingen på tværs af holdene

* At lede udvalgsarbejdet i udvalgene under Seniorudvalget

* At løse ad hoc opgaver til gavn for afdelingens spillere og klubben

* At komme med stof til hjemmesiden og klubbladet

* At bidrage til at klubben løbende udvikler sig og fremstår som en attraktiv fodboldklub

Medlemmer

Erik Steffensen
es@gvdnet.dk

Torben Uttrup

Jonas Thimm Jensbye
t: 41180910
seniorformand@gugboldklub.dk

SPONSORUDVALG

Arbejdsopgaverne er:

* Ansvarlige for at finde sponsorer til spillertøj, bandereklamer, kampsponsorater og andre mindre sponsorater.

* Ansvarlig for sponsorpleje

* Opfølgning på aftaler, faktura mm.

Medlemmer

Kasper Krogh
t: 27737377
inspektoer@gugboldklub.dk

KANTINEUDVALG

Arbejdsopgaverne er:

 * Udvalget har til opgave løbende at vurdere vareudbuddet i kantinen i samarbejde med inspektøren

* Udvalget har til opgave at se på de fysiske rammer i kantinen

* Udvalget har til opgave at vurderer hvilke investeringer der er brug for at i møde komme klubbens medlemmer

* Udvalgets mål er at skabe endnu mere liv i klubben, og der er kantinen eksempelvis ved vores fællesspisninger mv.

Medlemmer

Ann Kathrine Brisson
-

Michael Jensen
-

Kasper Krogh
t: 27737377
inspektoer@gugboldklub.dk

Anne Brunsgaard Zimmer
-

Tina Rasmussen
-

BLADUDVALG

Arbejdsopgaverne er:

* At træffe aftaler med bogtrykker ift produktionsplan (marts/april-sept/okt)

* Holde redaktionsmøder

* Have kontakte med interesserede skribenter/fotografer fra klubben

* Indsamle artikler/billeder til det enkelte nummer af klubbladet

* Skrive aktuelle artikler – efter behov

* Redigere indkomne artikler/billeder

* Samarbejde med bogtrykker om grafisk opsætning

* Godkende korrektur på klubbladet – parallelt med, at bogtrykker/sponsoransvarlig sikre opdatering af annoncesider

* Modtage klubblade i klubhus/hos omdeler – efter trykning

* Sikre aftale med klubbens ledelse om omdeling fx vha. ungeafdelingen

* Indhente info om ændrede behov for omdeling (=nye veje mv)

Medlemmer

Benny Nygaard 
(redaktør)
t: 28868432
benny.gug@teliamail.dk

Anders Nørgaard
t: 98147641
anders.norgaard@mail.dk

Lars Fischer
t: 21796679
lfnmf@mail.dk

Kristian Møller Andersen
t: 20926070
kma@stofanet.dk

FACEBOOK-UDVALG

De facebook-ansvarlige styrer opslag af alle typer på Gug Boldklubs officielle facebookside.

Medlemmer

Simon Frederiksen
t: 20417037
simon737@hotmail.com

Kristian Møller Andersen
t: 20926070
kma@stofanet.dk

Jacob Juul Pedersen
jacob@killerbee.dk

Kasper Krogh
t: 27737377
inspektoer@gugboldklub.dk