Udvalg

Generelt for alle udvalg

* Der vil i de fleste udvalg være en repræsentant fra bestyrelsen med.
* Hvert udvalg udpeger en tovholder/formand, som vil være udvalgets primære kontaktperson.
* Udvalgene må ikke foretage dispositioner, der afviger fra bestyrelsens vedtagne budget uden først at indhente bestyrelsens godkendelse.

Se følgende udvalg herunder:

Event Udvalg - Sports Udvalg  - Senior Udvalg - Sponsor Udvalg - Kantine Udvalg - Blad Udvalg - Facebook Udvalg

[ Se bestyrelsen her ]

EVENT UDVALG

Gug BK har de seneste år sat sejl og gennemført flere Events til gavn for alle i og omkring klubben. Vi har i fællesskab skabt og bygget en lækker Eventlounge og et Fan & Eventområde til gavn for eksisterende og kommende Events.
Vi fortsætter også fremover med at skabe oplevelser til alle. Og derfor er der nedsat et Event Udvalg, der vil søge at tilrettelægge og gennemføre en række events i klubregi. Bl.a. skal der planlægges og designes standerhejsninger, firma- og gadeturnering, fodboldskole, MatchDays, Gugløbet og markedsdage.
Gug BK har mange frivillige kræfter, der støtter op omkring hver event og bidrager til at løse og gennemføre disse oplevelser.

Udvalgsmedlemmer:

Ove Povlsen
povlsen@home1.gvdnet.dk, t. 24633083

Bettina B. Bendsen
cbbendsen@email.dk, t. 28733773

Kasper Krogh
inspektoer@gugboldklub.dk, t. 27737377

Nikolas Nørby
Nikolas.norby@newwave.dk, t. 24215899

SPORTS UDVALG

Varetager opgaver for drenge og piger i U5 til U18 og skal:

* Sikre kompetente trænere/ledere til alle børne/ungdomshold (scout, rekruttering, ansættelse og afskedigelse)
* Sikre sportslig kontinuitet i klubbens arbejde
* Sikre introduktion til nye trænere, blandt andet med henvisninger til Trænermanual og Gug Håndbog
* Afholdelse af træner/ledermøde min 2 gange årligt
* Sikre at alle ungdomsspillere får den træning og uddannelse, der passer til den enkeltes niveau
* Sikre kompetent(e) målmandstræner(e) for udvalgte målmænd i klubben (scout, rekruttering, ansættelse og afskedigelse)
* Administrere og sikre uddannelse af trænere i samråd med den uddannelsesansvarlige
* Sikre rekvisitter til aktiviteterne i samarbejde med inspektøren
* Sikre at hjemmesiden løbende holdes ajourført vedrørende holdinformation, træningstider mm.
* Udarbejde budget for de sportslige udgifter. Skal forelægges Bestyrelse ultimo november
* Indgå i klubbens samarbejde med omegnsklubber (AaB og FNF) - herunder scouting
* Afholdelse af standerhejsning i henholdsvis Børne og ungdomsafdelingen
* Afvikling af fodboldskole (såfremt Gug Boldklub afholder egen fodboldskole)

Udvalgsmedlemmer:

Henrik Gaardsøe
t. 40347033, henrik.gaardsoe@cembrit.dk

Emil Adelborg
t. 21862194, adelborg@hotmail.com

Jesper Jensen
t. 60506198, jej@telenor.dk

SENIOR UDVALG

Arbejdsopgaverne er bl.a.:

* At komme med forslag til budget, indtægtsaktiviteter og evt. investeringer (primo nov.)
* At sikre kompetente trænere til alle hold i afdelingen (scouting, rekruttering, ansættelse/afskedigelse
* At kvalificere dagligdagen og sikre en løbende god udvikling af hele seniorafdelingen
* At arrangere sociale klubarrangementer for seniorafdelingen på tværs af holdene
* At lede udvalgsarbejdet i udvalgene under Seniorudvalget
* At løse ad hoc opgaver til gavn for afdelingens spillere og klubben
* At komme med stof til hjemmesiden og klubbladet
* At bidrage til at klubben løbende udvikler sig og fremstår som en attraktiv fodboldklub

Udvalgsmedlemmer::

Erik Steffensen
es@gvdnet.dk

Jesper Kaalbye
jesper.kaalbye@alfalaval.com

Torben Uttrup
isstua@telenor.dk

Jesper Øland Jensen
oeland.jensen@gmail.com

SPONSOR UDVALG

Arbejdsopgaver er bl.a.:

* Ansvarlige for at finde sponsorer til spillertøj, bandereklamer, kampsponsorater og andre mindre sponsorater.
* Ansvarlig for sponsorpleje
* Opfølgning på aftaler, faktura mm.

Udvalgsmedlemmer:

Henrik Studsbjerg (S-Sport)
t. 22210944, 
henrik@s-sport.dk

Kasper Krogh
t. 27737377, inspektoer@gugboldklub.dk

KANTINE UDVALG

Arbejdsopgaverne er bl.a.:

 * Udvalget har til opgave løbende at vurdere vareudbuddet i kantinen i samarbejde med inspektøren
* Udvalget har til opgave at se på de fysiske rammer i kantinen
* Udvalget har til opgave at vurderer hvilke investeringer der er brug for at i møde komme klubbens medlemmer
* Udvalgets mål er at skabe endnu mere liv i klubben, og der er kantinen eksempelvis ved vores fællesspisninger mv.

Udvalgsmedlemmer:

Ann Kathrine Brisson

Michael Jensen

Anne Brunsgaard Zimmer

Kasper Krogh
t. 27737377, inspektoer@gugboldklub.dk

BLAD UDVALG

Arbejdsopgaverne er:

* At træffe aftaler med bogtrykker ift produktionsplan (marts/april-sept/okt)
* Holde redaktionsmøder
* Have kontakte med interesserede skribenter/fotografer fra klubben
* Indsamle artikler/billeder til det enkelte nummer af klubbladet
* Skrive aktuelle artikler – efter behov
* Redigere indkomne artikler/billeder
* Samarbejde med bogtrykker om grafisk opsætning
* Godkende korrektur på klubbladet – parallelt med, at bogtrykker/sponsoransvarlig sikre opdatering af annoncesider
* Modtage klubblade i klubhus/hos omdeler – efter trykning
* Sikre aftale med klubbens ledelse om omdeling fx vha. ungeafdelingen
* Indhente info om ændrede behov for omdeling (=nye veje mv)

Udvalgsmedlemmer:

Benny Nygaard (redaktør)
t. 28868432, benny.gug@outlook.dk

Anders Nørgaard
t. 98147641, anders.norgaard@mail.dk

Lars Fischer
t. 21796679, lfnmf@mail.dk

Kristian Møller Andersen
t. 20926070, krisma@outlook.dk

FACEBOOK

De facebook-ansvarlige styrer opslag af alle typer på Gug Boldklubs officielle facebookside.

Ansvarlig:

Kristian Møller Andersen
t. 20926070, krisma@outlook.dk