Beredskabsplan Gug Boldklub

 

Adresse:

Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ

Gennemgået: Træner/ledermøde dato: 9/9-2019


Samlingsplads ved tilkaldelse af Beredskabet:

Kontaktpunkt 1: Ved opkald 1-1-2, brug adresse: Gug Boldklub, Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ ”Klubhuset”

Kontaktpunkt 2: Ved opkald 1-1-2, brug adresse: Gug Boldklub, Vissevej 40, 9210 Aalborg SØ ”Ved boldbanerne


I tilfælde af mindre skader og knubs:

Dagtid: kontakt egen læge

16.00-08.00: Vagtlæge 70 150 300

Begge steder kan man blive henvist til Skadestuen, Aalborg Universitetshospital


Ved hjertestop:

Fordel arbejdet hurtigt!

Ring 1-1-2

Iværksæt hjertelungeredning (hjertemassage og mund til mund) umiddelbart

Hent hjertestarter i klubhuset ved omklædningsrum

Skærm skadestedet af

Tag imod ambulancen

Tilskuere og uvedkommende følges samlet til klubhuset


I tilfælde af alvorlig skade/ulykke:

Ring 1-1-2

Svar tålmodig på de spørgsmål der bliver stillet: Hvad er der sket, patient: symptomer og tilstand, hvor og hvornår

Vær opmærksom på om beredskabet skal til kontaktpunkt 1 eller 2. Angiv korrekt adresse, se ovenfor.

Meld at der tages imod ambulancen ved ankomst.


I tilfælde af brand:

Ring 112. Der er brandtæppe i kantinen og brandslukker i gang ved omklædningsrum

3 Brandslanger er placeret ved nødudgang på loftet, spillerindgang samt kantinen bag ved rød trappe

Ved evakuering af samlingspunkt Bane 1, P-pladsen bruges til brandbiler

Træner/leder har ansvar for alle er ude af bygningen


Ved farlige situationer på anlægget:

Der søges tilflugt i klubhuset og der ringes 112


Ved lyn og torden:

Kamp/træning stoppes øjeblikkelig, og der søges tilflugt i klubhuset, hvis man er på de sydlige baner søges der læ i tunnel under Egnsplanvejen, når det er muligt søges herefter mod klubhuset.


Alarmeringskæde:

Ved større hændelser og krisesituationer kontaktes Formand eller næstformand

Herefter tages kontakt til nærmeste træner/leder fra bestyrelsens side.

Talsperson ved pressehenvendelser er kun Formanden

Kommunikation til forældre via mail i kluboffice


Ved krisesituationer hvor der er behov for psykologisk krisehjælp kontaktes Tryg Alarm:

Tlf. 70 26 06 70, oplys:

Navn og adresse

Navn og adresse på forening: Gug Boldklub, Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ

Navn på kontaktperson: (formand) eller (kasserer), kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Oplys: policenr. 653-603.328 (den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring)

 

 

Ansvarlig for beredskabsplan: Bestyrelsen

Godkendt dato: 14. september 2019