Da Gug BK ville ligne Frederikshavn!

Text: Kristian Møller Andersen. Fra gugboldklub.dk, marts 2020.

Hvorfor er klubbens trøjer egentlig røde og blå? Det spørgsmål blev stillet til en af vore tidligere formænd, Hans Frederiksen, tilbage i 1996. Hans Frederiksen var formand så langt tilbage som i 1969-70. Og Hans, ja, han kunne faktisk huske tilbage til klubbens start midt i halvtresserne.

Først skal imidlertid indskydes, at Gug Boldklub version 1.0 eksisterede fra 1946 til først i halvtresserne og gamle fotos viser, at klubben dengang spillede i striber. Desværre afslører billederne ikke farverne på trøjerne. Klubben måtte dengang desværre lade sig nedlægge pga. økonomiske problemer, men genopstod som Fugl Fønix af asken igen i 1954. 

Og Gug Boldklub spillede efter den nye start i 1954 faktisk i gule trøjer og blå bukser (hvem sagde Tre Kronor eller Brøndby IF…?). Først i tresserne skiftede klubben imidlertid til blå trøjer med hvide ærmer inspireret af rødspætteklubben FfI fra Frederikshavn, som dengang havde stor succes med bl.a. Harald Nielsen – kendt som Guld Harald – på holdet. Og undertegnede kan i øvrigt selv huske at have spillet i helblå trøjer omkring 1970.

Da mange andre klubber på det tidspunkt spillede i samme dragt, valgte Gug Boldklub sidst i tresserne at skifte til den blå/rød-stribede dragt inspireret af klubber som fx FC Barcelona.

Ingen andre klubber i Nordjylland spillede på dette tidspunkt i disse farver. Så faktisk kom vi før naboklubben LKB Gistrup.

I ungdomsafdelingen skete farveskiftet dog først i begyndelsen af halvfjerdserne og besynderligt nok samme år som LKB Gistrup også valgte at skifte.

Og så har den ellers stået på blå/røde striber og blå shorts de seneste rigtig mange år. I begyndelsen uden en egentlig trøjesponsor, for det brugte man ikke dengang, men senere sponseret af Berri, Nike, Hummel, Puma m.fl.

I år sker der så for første gang i en menneskealder så igen et skift. Nu til blå/røde trøjer uden de klassiske striber leveret af det svenske tøjmærke CRAFT. Et smart tøjdesign som der dog er gode diskussioner om rundt omkring i klubben.

Men mon ikke vi på et tidspunkt vender tilbage til striberne? Det tror jeg.


Serie 5 fra 1961 på Mou Stadion. Blå trøjer med hvide ærmer.


Serie 3 fra 1966 på Gug Skoles baner. Helblå trøjer.


Gug Boldklub version 1.0 (cirka 1946). Striber (ukendte farver).


Serie 5 fra 2018 på Gug Stadion. Blå/røde striber sponseret af Hummel.