DBU's sølvnål

Målgruppen for DBU's sølvnål (tidligere JBU's sølvnål) er ledere og trænere, som har gjort sig særlig fortjent ved deres arbejde for fodbolden inden for unionen eller dens klubber. Der skal være tale om min. 15 års arbejde som ulønnet leder og træner i en klub - enten i bestyrelse, udvalg, som ulønnet træner, kampfordeler eller andre for klubben vigtige, løbende funktioner. De 15 år regnes fra personens fyldte 16. år.

En leder/træner betragtes som ulønnet, hvis han/hun alene har oppebåret omkostningsdækning i den pågældende periode. Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder, regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.

Modtagere af sølvnålen

1993:
Bent Rasmussen

1997:
Ole Larsen

1998:
Johannes Knudsen

2002:
Benny Nygaard

2006:
Claus Willadsen

2007:
Kurt Kristensen

2010:
Jørn Lind

2010:
Kristian Møller Andersen