Seneste mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - mandag den 21. september 2020.

Deltagere: Allan Hübertz (AH), Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) og Willy Pedersen (WP).
Endvidere deltog Johs. Knudsen (JK).

 

 1. Godkendelse af forslag til dagsorden

  Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.

 

 1. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet mandag den
  10. august 2020

 

Nedsættelse af rør til flagstænger

JA kontakter Gug Boldklubs stadioninspektør, Kasper Krogh, med henblik på at rette de to flagstænger ud til Vissevej op samt montere nye flagsnore.

 

Nye medlemmer

 

Under MatchDay for nylig blev der tegnet fem nye medlemmer.

Det tilstræbes at fortsætte dermed i de kommende MatchDays - ved anvendelse af indmeldelsesblanketter, som ligger i pengekassen, der bruges i salgsvognen.
BN kontakter i øvrigt eventuelle emner fra oversigt over deltagere i veteranaften samt golfturneringen Gug Masters.

 

Referat godkendtes herefter uden yderligere bemærkninger.

 

 1. Information fra formanden

 

Der var ingen særskilte informationer til mødet. 

 1. Økonomisk status

 

LFN orienterede herunder kort om, at der p.t. er et underskud for 2020 på godt 146.000 kr.
Kursværdi af beholdning af værdipapirer er dog yderligere stabiliseret, så den aktuelle værdi af disse er opadgående, dvs. p.t. ca. 538.000 kr.

Der er for nylig udsendt opkrævning af kontingent, hvoraf der p.t. nu er indbetalt 8.500 kr.

 

 1. Behandling af indkomne ansøgninger

 

JA oplyste heromkring, at der ikke var indkommet ansøgninger til behandling på mødet.

 1. Drøftelse af aktiviteter

 

Julekalenderen

Herunder aftaltes det at fastholde salgspris samt antal gevinster. Endvidere aftaltes det også at fastholde priser for annoncer på bagsiden, dvs. 450 kr. for de små og 750 kr. for de store.
To små annoncer fra sidste år, Hummel og Gug Malerforretning, udgår.
JA har imidlertid truffet aftale med Vendsyssel Sparekasse, Hobrovej-afdelingen, om en annonce. BN kontakter Sparekassen for at fremskaffe kliché, der skal benyttes til annoncen.
Det aftaltes endvidere, at gentegning af annoncer foretages tilsvarende sidste år, jf. den tidligere udsendte oversigt over annoncører.
Deadline for gentegning er tirsdag den 29. september.
Der fremkom forslag om kontakt til Rema1000 og den nye cykelforretning på Sønder Tranders Vej, hvis der opstår behov for nytegning i stedet for annoncører, som vælger at stoppe.    

Veteranaften

Heromkring aftaltes det, at AH, BN og LFN atter indgår i arbejdsgruppen, der planlægger næste års veteranaften mandag den 22. februar.
Tiden må vise, om veteranaftenen til den tid kan gennemføres – og under hvilke former i forhold til restriktioner vedrørende covid-19.
 

Juletræssalg

JA har allerede aftale med leverandør fra sidste år, så nærmere aftaler om salget træffes på et senere møde.
BN kontakter dog Gug Petanqueklub for at få lov til at benytte deres område til salget.
 

 1. Eventuelt

 

Donation fra Gug Masters.

 

AH overrakte afslutningsvis overskud på 750 kr. fra årets golfturnering Gug Masters som en særskilt donation derfra til Gug Boldklubs Venner.
JA udtrykte STOR TAK for den kontante gave til Vennernes arbejde for Gug Boldklub.  

 

 1. Næste møde

 

Næste møde holdes mandag den 2. november 2020 kl. 17.
Bemærk, at der samme dag – kl. 18,30 – udleveres julekalendere til salg!

 

Oversigt over uafklarede aktiviteter mv.

 

Mødedato

Aktivitet

Ansvarlig

Ønsket færdigdato

16.09.19

Indkøb af nyt telt

20.01.20: Aftalt at udsætte beslutning om køb indtil videre.

JA

Snarest

 

 

 

 

 

 

 

Orientering fra Gug Boldklubs seniorudvalg (Erik Steffensen, Jesper Kaalbye og Jonas Jensbye).

 

Dagens møde blev afsluttet med en orientering om aktuelle planer for ændringer af Gug Boldklubs klubanlæg, og herunder om idéoplæg til etablering af et unikt og multifunktionelt fan- og eventområde vest og sydvest for klubhuset.
Idéoplægget ser ganske interessant ud og har bl.a. taget udgangspunkt i at bevare det store redskabsrum, som Vennerne finansierede i forbindelse med Gug Boldklubs 40 års jubilæum.

Der foreligger endnu ikke detaljerede planer for det videre arbejde eller budgetter for de enkelte delprojekter, men der er en forventning om, at arbejdet med fan- og eventområdet kan igangsættes snarest muligt, dvs. i løbet af den forestående vinter.