Mødereferat . Gug Boldklubs Venner

Seneste mødereferat

Referat af bestyrelsesmøde i Gug Boldklubs Venner - mandag den 28. oktober 2019.

 

Deltagere: Benny Nygaard (BN), Finn Olsen (FO), Jørn Axelsen (JA), Lars Fischer (LFN) og Willy Pedersen (WP).

Afbud: Allan Hübertz (AH) og Johs. Knudsen (JK).


1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Det aftaltes indledningsvis at gennemføre mødet i henhold til det udsendte forslag til dagsorden.

 

2. Opfølgning og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet mandag den 16. september 2019

Dette godkendtes uden særskilte bemærkninger.

 

3. Information fra formanden

Der var ingen særskilte informationer til mødet.


4. Økonomisk status

LFN orienterede herunder kort om nogle bevægelser, der fremgik af kontoudsigt, som var udsendt inden mødet.
Der er p.t. et underskud på knap 8.000 kr., men kontingentopkrævning har siden sidste møde foreløbig indbragt knap 11.000 kr. Der er dog fortsat enkelte restanter, og opkrævningen har endvidere medført nogle få udmeldelser.
Fra Markedsdag 2019 er der ligeledes fortsat nogle få restanter, som dog kontaktes inden længe med henblik på opkrævning af de aftalte sponsorbidrag.

LFN oplyste endvidere, at der p.t. er en kontantbeholdning på ca. 118.000 kr. samt at vores øvrige formue er intakt.

 

5. Behandling af indkomne ansøgninger

U9 Drenge – Tilskud til Overnatning i klubhuset
Det aftaltes at bevilge 1.500 kr. til arrangementet.
BN oplyser derom til ansøgeren m.fl.

Ny køkken i klubhusets loftsetage, inkl. ny opvaskemaskine
Efter indgående drøftelse af ansøgningens formål samt planerne hermed, jf. fremsendte specifikationer, suppleret med information fra klubhusinspektør Kasper Krogh, aftaltes det at bevilge det ansøgte beløb – kr. 140.447,56.
BN oplyser derom til ansøgeren m.fl.

 

6. Drøftelse af aktiviteter

Julekalender

Levering. BN nævnte heromkring, at bogtrykkeren i sidste uge har oplyst, at arbejdet med trykning forløber planmæssigt, samt at vi – muligvis – kan få julekalenderne leveret lidt før det aftalte tidspunkt, fredag den 1. november.

Udlevering til sælgerne. Denne fortages mandag den 4. november kl. 18,30 – af FO/WP.
26 julekalendere er forbeholdt annoncørerne, og BN fratager disse inden udlevering.

Salg af juletræer

Indkøb og levering. 
JA orienterede herunder om, at han har afgivet bestilling på levering af juletræer, og herunder om indkøbspriser.

Salg. Det aftaltes at benytte to priser i år – 200 kr. for træer op til 2 meters højde og 225 kr. for træer på over 2 meter.
Vagtplan for salget aftales løbende i perioden frem til salget igangsættes – lørdag den 30. november.


7. Eventuelt

Gavekort fra Bone´s

Det aftales at benytte gavekort derfra onsdag den 20. november kl. 18. BN orienterer øvrige MatchDay-hjælpere derom samt reserverer bord.

Fællesmøde med Gug Boldklubs bestyrelse
Der er aftalt møde tirsdag den 5. november kl. 18,30, jf. forslag til dagsorden udsendt af Gug Boldklubs kasserer, Maria V. Knøss. WP sørger for mad.

Generalforsamling 2020

Det aftaltes at gennemføre denne mandag den 9. marts kl. 19. BN reserverer lokaler dertil.


Seniorafdelingens afslutningsfest

Bestyrelsen er inviteret med til den årlige afslutningsfest – lørdag den 16. november kl. 19.
BN oplyser om antal deltagere til arrangør.

 

8. Næste møde

Næste møde holdes mandag den 2. december 2019 kl. 17.

 

Oversigt over uafklarede aktiviteter mv.

Mødedato

Aktivitet

Ansvarlig

Ønsket færdigdato

06.11.17

Nedsættelse af rør til flagstænger

10.09.18: Plastikrør nedsættes, når vejarbejde omkring klubanlæg er gennemført.

 

Efterår 2019

07.01.19

Drøftelse af eventuel foredragsaften

 

2019

22.07.19

Fællesmøde med Gug Boldklubs bestyrelse tirsdag den 5. november 2019

 

 

16.09.19

Indkøb af nyt telt

JA