COVID-19: Nu op til 500 personer tilladt

DBU fremlagde i går 10. juni nye retningslinjer, da forsamlingsforbuddet hæves fra 10 personer til 50.
Det betyder, at vi nu kan afvikle kampe og antallet er reguleret fra 50 til 500. Læs derfor særligt afsnittet omkring kampe!

På dette link kan I se hele protokollen udsendt af DBU ]

For Gug Boldklub har ovenstående følgende konsekvenser:

Klubhuset
Klubhuset er forsat lukket frem til uge 27. Det vil sige, at der ikke er mulighed for omklædning, hvorfor der skal klædes om hjemmefra eller på banen.

Træning
Det er nu tilladt at være op til 50 i hver zone. Vi følger den allerede gældende Coronatræningsplan frem til sommerferien. Der må IKKE være tilskuere/forældre til træningerne. Overholdes dette ikke vil ALLE blive straffet med bødeforlæg. Såfremt der står forældre/tilskuer udenfor zonen, vil hele klubbens areal blive betragtet som 1 zone, hvorfor der således kun må være 50 personer i alt på klubbens anlæg. Trænerne sørger stadig for at spillerne bruger håndsprit inden træning, og at det kun er træneren der må gå i boldrummet. Alle materialer skal fortsat vaskes/sprittes af efter træning.

Kampe
Opdateringen pr. 10. juni 2020 indebærer en lempelse af forsamlingsforbuddet ved idrætsbegivenheder, som for eksempel fodboldkampe og -stævner, hvor der nu må være siddende tilskuere. De nye retningslinjer betyder, at der må være siddende publikummer for eksempel på medbragte klapstole.De nye retningslinjer gælder for alle kampe og stævner, hvor der normalt er tilskuere, og der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne. Grænsen på de 500 personer er inkl. deltagerne i kampen (spillere, trænere, dommere og lignende), og tilskuerne skal altså sidde ned ifølge retningslinjerne fra Kulturministeriet. I Gug Boldklub appelerer vi til, at alle tilskuere overholder disse rammer og rejler og samtidig holder afstand til hinanden. Vi håber, at alle får nogle gode oplevelser med kampe her inden sommerferien. Trænerne skal stadig sørge for at spillerne bruger håndsprit inden kamp, og at det kun er træneren der må gå i boldrummet.

Kamptøj
Trænere kan afhente kamptøjet i klubben som altid. Vi opfordrer til at spillerne bare bruger kamptrøjen. Der kan laves en særlig aftale med inspektøren, såfremt der er nogle forældre der ikke vil have trøjerne med hjem til vask. Brug gerne en sort sæk til de trøjer der har været i brug, således hele sættet ikke skal vaskes.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Gug Boldklub