Endnu en velbesøgt og fornøjelig veteranaften

Af Benny Nygaard.

På en stille mandag aften midt i marts mødte knap 90 veteraner endnu en gang op til den traditionelle årlige veteranaften i Gug Boldklubs klubhus. Hovedformålet hermed var – som altid - at vi gamle spillere, trænere, ledere og andet godtfolk kunne mødes nogle få timer til hyggeligt samvær – kombineret med spisning, foredrag og ikke mindst Olsens amerikanske lotteri.

Og tænk, som tiden dog er gået siden den gode idé om at holde veteranaftener kom til verden, for det var nemlig nu 12. gang – siden 2011. Dvs. i alle årene siden da, bortset fra i 2021 hvor covid-19-spøgelset stadig hærgede overalt.

Arrangementet gennemførtes på nogenlunde traditionel vis med de velkendte højdepunkter, spisning af god mandemad, foredrag af en gæstetaler, som på forhånd var ukendt for næsten alle, status på livet i Gug Boldklubs seniorafdeling samt uddeling af Venneprisen – og både først og sidst Olsens flotte amerikanske lotteri.

Tiderne skifter – som bekendt – og tydeligvis er den nu traditionelle veteranaften et godt alternativ og en god anledning til at møde gode venner fra de gamle dage, hvor alle var noget yngre. Og det har egentligt vist sig, at nogle, som ikke har været på klubanlægget længe, også dukker op og dermed bakker op om idéen bag arrangementet.

Godt humør og gensynsglæde
Hin mandag aften var der således godt fyldt op i klubhusets loftsetage som fra første minut summede af godt humør og gensynsglæde.
Og endnu en gang var der flere spillere, der med rette kan kaldes ægte veteraner – enkelte helt tilbage fra tresserne og halvfjerdserne. Og ja, det er da længe siden, efterhånden.

Gug Boldklubs tidligere formand, Jørn Jeppesen, styrede igen i år arrangementet med lune, høj stemmeføring og sikker hånd, så dette forløb perfekt efter programmets tidsplan.

Manderetten
Indledningsvis kom manderetten alle kan lide, Skippelabskovs, på bordet – effektivt serveret af frivillige hjælpere. Den gode mad blev tilsyneladende spist med god appetit – og med passende indtagelse af tilhørende væske. Til den efterfølgende kaffe blev der bl.a. serveret smagfulde kanel-kagestænger - sponsoreret af vores lokale KonditorBager på Gugvej – Morten Clausen, der har base oppe i Brønderslev. Herligt, at lokale sponsorer vil støtte vores sag – og dette er vi meget taknemmelige for.  

Besøg af Niels Lawaetz fra AaB Akademiet
Gennem årene har der været tradition for, at en kendt person i fodboldverdenen kom forbi og underholdt deltagere med lidt af det, der foregår uden for Gug Boldklub. De fleste gange har navnet på denne været hemmeligholdt for at have det lidt sjovt dermed. Således også denne gang, hvor Gug Boldklubs tidligere formand, Claus T. Larsen, og den tidligere AaB-spiller, Thomas Gaardsøe, igen var os behjælpelige med at finde en interessant person fra fodboldverdenen. 

Som så ofte var det en med relation til AaB, og således også i år nemlig Niels Lawaetz fra AaB Akademiet, som har den moderne titel Head of Coaching – et job, der hovedsageligt indebærer dagligt arbejde med AaB´s mange ungdomsspillere – og trænere.
Niels, der er sjællænder – og i øvrigt skolelærer - kom til AaB sidste år og har stor erfaring i arbejdet med ungdomsspillere fra tidligere, f.eks. FCK og i DBU-regi.
Hans foredrag havde fokus på aktuelle forhold og planer for ungdomsspillere, der i de store klubber bliver mere og mere professionaliseret. Flere spørgsmål til Niels undervejs tydede på, at mange deltagere fandt foredraget både aktuelt og interessant – og ikke mindst de gode afbalancerede svar i forhold til hans position ude i AaB.


Niels Lawaetz fra AaB Akademiet (foto: aabsport.dk).

Som bekendt har veteranaftener budt på foredrag af tidligere spillere, trænere, ledere og sågar også en journalist med fokus på seniorfodbold, men nu også af en, der kunne fortælle om seneste nyt inden for ”fødekæden” – de kommende seniorspillere og veteraner, engang.

Ringen er dermed sluttet – på sin vis! 

Oplæg fra seniorudvalget
To fra Gug Boldklubs seniorudvalg, Erik Steffensen og Jesper Kaalbye, overtog herefter scenen og fortalte levende og engageret kort om den aktuelle situation i den efterhånden store afdeling, hvor ikke mindre end ni hold her i foråret forventes at repræsentere klubben på forskellige niveauer. Tidligere U19-hold nedlægges, og efter ønske fra spillere i den aldersgruppe vil de nu blive integreret i de forskellige seniorhold. Erik og Jesper benyttede i øvrigt lejligheden til at fremhæve, at det er en værdi i Seniorafdelingen, at man både skal yde og nyde, så spillerne bliver løbende inddraget i forskellige aktiviteter, f.eks. i de forestående Svane Cup, som håndklubben Visse IF, holder. Herved tjenes der penge, som indgår i Seniorafdelingens aktiviteter. Klubarbejde er jo hovedsageligt baseret på frivillig arbejdskraft, så Erik og Jesper benyttede også lejligheden til at opfordre interesserede til at deltage deri – ud fra tid og lyst, f.eks. når der nu igen holdes MatchDays på klubanlægget.

Årets Vennepris gik til Jens Louis
En forholdsvis ny tradition på programmet for veteranaftenerne er at hædre en ildsjæl blandt os, en der har gjort en særlig indsats for fællesskabet – med Venneprisen. Således også i år, hvor formand Jørn Axelsen overrakte gavekort til Jens Louis Bank, som i ca. 30 år har bestyret Vennernes regnskab med sikker og effektiv indsats. Lidt spøgefuldt omtalte formanden, Jens Louis´ manglende tilstedeværelse på fodboldbanerne. Heldigvis har han så, Jens Louis, altid forvaltet Vennernes aktiver, så disse er vokset ganske pænt gennem årene.   


Årets modtager af Gug Boldklubs Venners Vennepris, Jens Louis (t.h.), flankeret af snart 90-årige tidligere kantinebestyrer Ole Larsen.

Olsens amerikanske lotteri
Sidste punkt på dagsordenen for aftenen var som altid udtrækning og omdeling af de mange gevinster fra Olsens traditionelle kæmpestore amerikanske lotteri. En sikker succes – ikke mindst med de mange gavmilde sponsorer, der stod bag med fine gevinster!

Herefter ringede ordstyrer Jørn Jeppesen med klokken for sidste gang – og ønskede alle tak for fremmødet og god hjemtur samt på gensyn næste år.
Endnu en vellykket aften på klubanlægget var gennemført, forlød det fra pålidelige kilder – nemlig fra flere af deltagerne.

Vennerne iler til med EN STOR TAK til alle, der medvirkede til endnu en god aften i klubben. TAK til alle jer, der mødte op – og STOR TAK til alle jer, der hjalp med de mange praktiske gøremål, og herunder ikke mindst de mange sponsorer, der også stod bag arrangementet.

Og mon ikke Vennerne holder endnu et arrangement til næste år – den sidste mandag i februar, måske?

Klik på collagen herunder, zoom ind, og mød en masse af aftenens veteraner.