Forstærkning til sponsorudvalget efterlyses

Gug Boldklub søger 1-2 nye medlemmer til sponsorudvalget.

Sponsorudvalgets opgave er bl.a. at:

- At videreudvikle klubbens sponsorkoncepter mhp. at øge det økonomiske fundament i klubben.
- At være sparringspartner for Henrik Studsbjerg (S-Sport), der primært varetager salg af klubbens sponsorater.
- Medvirke til at udbygge sponsorpleje i form af arrangementer for sponsorer mv.
- At indgå i forhandling med hovedsponsorer.

Sponsorudvalget forventes at mødes ca. hver anden måned.

Hvis du er interesseret i at give Gug Boldklub en hjælpende hånd i dette arbejde - eller gerne vil høre nærmere om sponsorudvalgets arbejde - så kontakt bestyrelsens repræsentant i sponsorudvalget, Poul Mose Johansen på pmj@integrate.dk eller på t:40960490.