Generalforsamling hos Gug Boldklubs Venner

GUG BOLDKLUBS VENNER

I henhold til vedtægternes § 5 – indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i klubhuset, Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ:

Mandag den 9. marts 2020 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg.
  a. Formand: Jørn Axelsen modtager genvalg.
  b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Benny Nygaard og Finn Olsen modtager genvalg.
  c. Valg af suppleanter.
  d. 2 revisorer.
  e. 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Man kan igen i år invitere en bekendt med til "årets højdepunkt". Hvert husstands-medlemskab har en stemme (flere må gerne møde frem), ikke-medlemmer deltager uden stemmeret. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

****
Traditionen fortsætter
Efter generalforsamlingen indbydes der til en hyggelig 3. Halvleg – go´gammeldaws komsammen.
Igen i år serveres der gule ærter, med øl & snaps.
Under dette usædvanligt gode sociale samvær er der mulighed for kortspil – rafling – etc.
Af hensyn til arrangementet beder vi dig venligst om at slå på tråden med bindende tilmelding til: Benny Nygaard t: 28 86 84 32 eller via e-mail: benny.gug@teliamail.dk, senest den 2. marts.

Nyheder og generalforsamlingsindkaldelser udsendes nu elektronisk. Hvis vi endnu ikke har fået din e-mail-adresse, så send os den lige. Så kan vi jo nemmere ”få fat i hinanden”.
****

Med venlig hilsen
Bestyrelsen