Generalforsamling hos Vennerne - Lars Fischer er med igen

Af Benny Nygaard.

31 minutter, dvs. lige som i 2017 – og fem minutter hurtigere end sidste år, så var årets generalforsamling i Gug Boldklubs Venner en stille mandag aften her i marts gennemført i klubhuset - effektivt og kompetent styret af den tidligere formand for både Gug Boldklub og Gug Boldklubs Venner, Johs. Knudsen.

Trods den forholdsvis korte tid til alt det formelle fik de, der havde noget på hjerte, naturligvis ordet. Men det blev yderst beskedent, for det gamle år var forløbet så nogenlunde – og generalforsamlingen var jo planlagt på forhånd, så’n cirka!

Formanden, Jørn Axelsen, aflagde sin beretning med omtale af årets største begivenheder og fremhævede bl.a., at vejrguderne igen havde svigtet lidt, da årets markedsdag skulle holdes tilbage i august, og specielt da Gug MC skulle fremvise deres flotte kraftfulde fartmaskiner. Overskuddet var igen baseret på gode sponsorbidrag, og det kunne desværre igen konstateres, at tidligere tiders mange gode gaver fra Gug-borgerne til loppemarkedet er stærkt faldende - så resultatet derfra var igen nedadgående.

Det store regnskab klarede kassereren, Jens Louis Bank, med sædvanlig rutine. Her var det værd at bemærke, at Vennerne i det forløbne år kun havde videregivet ca. 40.000 kr. til gode gøremål i Gug Boldklub. Formelt endte årets resultat med et lille teknisk underskud – på knap 25.000 kr. forårsaget af tab på værdipapirer. På plussiden var der er meget flot donation fra Spar Nord Fonden på ikke mindre end 25.000 kr. Disse penge har dog allerede fået ben at gå på, idet der er indkøbt en ny flot salgsvogn, som snart er klar til de forestående MatchDays på Gug Stadion.
Salg af julekalendere og juletræer er medvirkende til gode og stabile indtægter, men - som altid - er der plads til forbedringer, så Vennerne håber på endnu større opbakning til disse aktiviteter, når julen atter står for døren.

Formuen er stadig i behold, og - trods det lille tekniske underskud - er Vennerne klar, når årets ønskesedler fra Gug Boldklub dukker op.

Dem, der står bag Vennerne, er egentlig nogenlunde stabile – og med mange års anciennitet i klubarbejdet på forskellig vis. Ved årets valgrunde var det dog denne gang blevet nødvendigt med udskiftning på en særdeles vigtig post, kassererposten, idet Jens Louis Bank – efter godt 25 år på posten – nu ville gå på pension. Desværre, men respekt – både for hans kæmpestore indsats gennem de mange år, men også for, at der jo er andet i livet, der skal passes og plejes. Lige nu mangler vi derfor en, der kan holde styr på tal!

Heldigvis har Lars Fischer (foto øverst) atter påtaget sig at gå aktivt ind i overtage i bestyrelsesarbejdet, men dog ikke som ny kasserer. Endvidere er det lykkedes at inddrage en af klubbens tidligere 1.holdsspillere, Allan Hübertz, som 1. suppleant. Allan nåede i sin ungdomstid 88 kampe på datidens 1. hold i klubben, dvs. tilbage i halvfjerdserne, så måske kan senere medvirke til, at gennemsnitsalderen for bestyrelsesmedlemmer sænkes yderligere.

Herefter kunne Johs. i øvrigt som aftenens gode ordstyrer - efter den gode halve times koncentrerede indsats - takke for god ro og orden. Afslutningsvis indbød formand Jørn til de traditionelle gule ærter med tilbehør, inkl. hygge og kortspil.

Fremmøde til generalforsamlinger er jo ikke, hvad de har været. De 16 beslutningsdygtige til årets generalforsamling i Gug Boldklubs Venner fortsatte dog nu alle deres gæve individuelle indsats, som – for de mest udholdende – varede til omkring midnatstid, inden der blev lukket og slukket i klubhuset!