Gug Boldklubs Venner - Generalforsamling

GUG BOLDKLUBS VENNER

I henhold til vedtægternes § 5 – indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i klubhuset, Vissevej 26:

 

Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg.

a. Kasserer: Nyvalg
b. Bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Willy Pedersen og Flemming Jacobsen. F.J. modtager ikke genvalg.
c. Suppleant: Nyvalg
d. 2 revisorer.
e. 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt.


Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Man kan igen i år invitere en bekendt med til "årets højdepunkt". Hvert husstands-medlemskab har en stemme (flere må gerne møde frem), ikke-medlemmer deltager uden stemmeret.

Medlemmer i restance har ikke stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

 

Traditionen fortsætter

Efter generalforsamlingen indbydes der til en hyggelig 3. Halvleg – go´gammeldaws komsammen.

Igen i år serveres der gule ærter, med øl & snaps.

Under dette usædvanligt gode sociale samvær er der mulighed for kortspil – rafling – etc.

Af hensyn til arrangementet beder vi dig venligst om at slå på tråden med bindende tilmelding til:

Benny Nygaard t: 98148731 - Jens Louis Bank t: 61796996
- eller via e-mail: jlb@home1.gvdnet.dk, senest den 3. marts

Nyheder og generalforsamlingsindkaldelser udsendes nu elektronisk. Hvis vi endnu ikke har fået din e-mail-adresse, så send os den lige. Så kan vi jo nemmere ”få fat i hinanden”.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.