Gug Boldklubs Venner med pænt overskud

Af Benny Nygaard.

27 minutter - og rekordagtigt fire minutter hurtigere end sidste år - så var årets generalforsamling i Gug Boldklubs Venner en stille mandag aften her i marts gennemført i klubhuset - effektivt og kompetent styret af den tidligere formand for både Gug Boldklub og Gug Boldklubs Venner, Johs. Knudsen.
Trods den forholdsvis korte tid til alt det formelle fik de, der havde noget på hjerte, naturligvis ordet. Men det blev yderst beskedent, for det gamle år var forløbet rigtig godt – og selve generalforsamlingen var planlagt så nogenlunde på forhånd!

Formanden, Jørn Axelsen, aflagde indledningsvis sin beretning med omtale af årets største begivenheder og fremhævede bl.a., at DBU’s formand, Jesper Møller, havde besøgt klubben ved den årlige veteranaften i februar – med ca. 90 deltagere.
Og vejrguderne havde heldigvis været i godt humør senere på året, da markedsdagen skulle holdes. Overskuddet herfra var igen baseret på gode investeringer foretaget af de mange gæster på klubanlægget samt ikke mindst gode sponsorbidrag!
Årets salg af julekalendere og juletræer var forløbet særdeles godt, så det var en meget tilfreds formand, der kunne takke de mange, der stod bag det hele!

Det store regnskab klarede kassereren, Lars Fischer, med gennemgang af nogle af de mange tal deri. Her var det værd at bemærke, at Vennerne i det forløbne år havde videregivet ca. 60.000 kr. til gode gøremål i Gug Boldklub. Trods dette pænt store tilskud endte årets resultat med et flot resultat - godt 62.000 kr. Meget tilfredsstillende.
Og baggrunden herfor var bl.a. et fremragende salg af julekalendere – med ildsjælene fra U8 og U9 Drenge og Piger – der sikrede, at alle julekalendere blev solgt!
Også salg af juletræer gik godt, og her er det dejligt at opleve, at der flere og flere fra klubben bakker op om dette initiativ.
Formuen er stadig i behold og endda nu forøget med det flotte overskud.

Resten af dagsordenen – herunder valg - blev klaret uden sværdslag. Alle, der var på valg, ville gerne være med på holdet igen, så der blev genvalg til dem alle.

Herefter kunne Johs. i øvrigt som aftenens gode ordstyrer - efter den knap halve times koncentrerede indsats - takke for god ro og orden.
Og afslutningsvis indbød formand Jørn til den traditionelle bespisning, inkl. tilhørende snak og hygge.

Generalforsamlinger savner nu om dage ofte både flere deltagere samt en vis grad af fornyelse, men de 17, der havde valgt at møde op denne aften, havde nu igen gjort deres pligt – for det gode fællesskab, Gug Boldklubs Venner.