Har du noget på hjerte? Nyt Klubblad på vej

Årets sidste Klubblad udkommer i december. Der efterlyses som altid artikler, sjove historier, gode fotos mv. fra din dagligdag i Gug BK.

Skriv til redaktionen senest den 6. november, så kommer dit bidrag helt sikkert med i bladet.

Materiale sendes til medlemmer af redaktionen:
Benny Nygaard (redaktør), benny.gug@outlook.dk
Anders Nørgaard, anders.norgaard@mail.dk
Lars Fischer, lfnmf@mail.dk
Kristian Møller Andersen, krisma@outlook.dk

PS. Der er som vanligt også mulighed for annoncering i bladet og indlæg af reklameindstik ifm. distribution. Kontakt Henrik Studsbjerg, henrik@s-sport.dk, i den forbindelse.