Hilsen fra bestyrelsen: Glædelig jul og godt nytår

Alle spillere, trænere, ledere, forældre, sponsorer og samarbejdspartnere i Gug Boldklub ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vi vil gerne takke jer alle for jeres store indsats i 2018. Der er altid stor opbakning til arrangementer og kampe, om det så er omkring egne hold, eller i Gug Boldklub som helhed.

Vi glæder os til at se jer alle på banen igen i 2019.

Mange julehilsner
Bestyrelsen i Gug Boldklub.FORMANDENS STATUS: EN FANTASTISK KLUB

Af formand Henrik Sørensen.Det er på tide at gøre status over 2018. Det har været et år, hvor der er sket mange ting i og omkring klubben.

Alle, der har været en tur forbi anlægget, har sikkert bemærket, at der nu for alvor sker noget med arealerne omkring selve klubhuset.
Cykelparkering er gravet op for at gøre plads til petanque, som nu rykker om på østsiden af bygningen. Parkeringspladsen er ryddet for træer og buske for at gøre den klar til asfaltering. I samme ombæring vendes pladsen, så der bliver plads til flere biler. Vores lille materialeskur ved parkeringspladsen bliver væltet for at gøre plads til et nyt større skur. Alt sammen er en del af den sidste fase af de ændringer, som er udløst af byggeriet af Egnsplanvej. I den forbindelse vil klubben gerne takke de ansatte ved Aalborg Kommune for et godt samarbejde omkring hele forløbet med Egnsplanvej.

Sportsligt har 2018 været et af de bedste år for klubben, hvor flere hold i ungdomsafdelingen har været med til at spille om JM i sommer. I seniorafdelingen lykkedes at fastholde positionen i Jyllandsserien, og der kom flere seniorhold til. Og på damesiden lykkedes det omsider at få etableret et seniorhold også.

2018 var også året, hvor Gug Boldklub for alvor fik gang i flere udvalg. Sportsudvalget fik etableret vores første uafhængige forboldskole med stor succes til følge. Seniorudvalget fik for alvor gang i MatchDay-konceptet, som var med til at trække rigtig mange Gug BK-fans på stadion. Og kantineudvalget stod i spidsen for fællesspisninger i klubben, hvor der i flere ombæringer har været over 250 deltagere.

Også i 2018 har Gug Boldklubs Venner afholdt markedsdag på anlægget med hjælp fra spillere i afdelingerne. Der er en stor tak fra bestyrelsen til alle, der har været involveret i disse aktiviteter, som er med til at gøre Gug BK til noget særligt.

Samlet set, så mener vi, at Gug Boldklub kommer ud af 2018 som en fantastisk klub, hvor der er de bedste rammer for klubbens medlemmer. I Gug Boldklub har vi en god kultur, hvor fællesskabet betyder meget for både spillere, trænere og ledere i klubben. Sammen på tværs af hold og afdelinger vil vi arbejde for at gøre Gug Boldklub endnu bedre i 2019.

Bestyrelsen vil her, hvor året går mod enden, gerne benytte lejligheden til at takke spillere, trænere, ledere, sponsorer og andre, som har bidraget positivt til klubbens udvikling i 2018. Vi håber, at se jer alle igen i 2019.