Hilsen fra formanden: Det går godt i Gug BK

Af formand Henrik Gaardsøe.

2022 sæsonen er ved at være spillet til ende, og man kan vist roligt sige, at det på rigtig mange måder har været et fantastisk år i Gug Boldklub.

På det sportslige har både Herre- og Kvindesenior haft et forrygende år med mange gode resultater og flere oprykninger. Ungdomsafdelingen vokser støt, og det er helt fantastisk at opleve de mange glade piger og drenge, der stort set altid fylder anlægget. Vi oplever en god udvikling på banerne under både træning og kampe - ikke bare på kvantitet, men også på kvalitet.

Vi kan ikke takke alle jer spillere nok for jeres store indsats, og ikke mindst jeres forståelse for, at der ind imellem er for lidt plads, både i klubhus og på banerne.

Vi har i 2022 haft mange arrangementer, og det har det været fantastisk at se, hvordan vores fremragende faciliteter hyppigt bliver brugt. Med alle de medlemmer, vi har i klubben, er det utroligt vigtigt, at der er mange til at trække læsset, og der vil vi rette en kæmpe stor tak til alle frivillige trænere, ledere, og hjælpere. I er - om nogen - dem, der får tingene til at lykkes. Så stor tak til jer alle.

Vi skal også huske at takke vores Gug Boldklubs Venner, både for økonomisk støtte til de mange ansøgninger I får, men ikke mindst jeres store velvilje til altid at hjælpe ved diverse arrangementer. Stor tak til jer. I bestyrelsen arbejder vi hele tiden for at skabe de bedst mulige rammer for vores medlemmer - både på og uden for banerne. Vi er stolte over det, der bliver skabt, og vi modtager megen ros både i klubben, men også når vi kommer rundt i Nordjylland, hvor vi tit hører, hvor fedt det, Gug Boldklub har gang i, er.

Jeg vil også sluttelig rette en kæmpe stor tak til resten af bestyrelsen i Gug Boldklub for det kæmpe arbejde, der bliver udført. Vi kan snart skrive 2023, og der er ingen tvivl om, der venter et spændende, men også udfordrende år, både på og uden for banen.
Vi håber igen, at alle er klar til at bidrage - på den ene eller anden måde.

God jul og godt nytår.