Husk generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gug Boldklub

Onsdag den 27/2 kl. 19.00.

Generalforsamlingen finder sted på Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ.

I henhold til klubbens vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag bedes fremsendt på gugbk.piger@outlook.dk.

Dagsorden:

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning.

c) Kassererens regnskab fremlægges.

d) Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

e) Indkomne forslag

f) Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (punktet udgår i lige år)

g) Valg af kasserer, næstformand og et bestyrelsesmedlemmer (punktet udgår i ulige år)

h) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

i) Valg af 2 kritiske revisorer & 1 suppleant.

j) Evt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Gug Boldklub