Husk træner-/ledermøde på torsdag

Hermed indkaldes til træner/ledermøde torsdag d. 12/9 kl. 19.30 på loftet. Vi håber så mange som muligt har mulighed for at komme, da der er mange vigtige punkter på dagsordenen. Som minimum vil vi gerne have en repræsentant for hver afdeling/hold.

Dagsorden:

§ Velkomst/bordet rundt

§ Beredskabsplan – evt. førstehjælpskursus.

§ Vintertræningsplan

§ Nyt fra inspektøren

§ Ansøgning til Vennerne

§ Forslag til træner/leder tur

§ Input til Velkomst folder til trænere/spillere, hvem kan hjælpe

§ Ideer til omflytning i kantinen

§ Evt.

Mange hilsner
Bestyrelsen