Indkaldelse til Generalforsamling den 30. juni

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Gug Boldklub onsdag den 30. juni kl 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på loftet/1. sal i Gug Boldklub.

Der indkaldes med følgende dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning.
c. Kassererens regnskab fremlægges.
d. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af formand (Henrik Gaardsøe) og et bestyrelsesmedlem (Nikolas Nørby) – begge genopstiller.
g. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
h. Valg af 2 kritiske revisorer & 1 suppleant.
i. Evt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt e) skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag fremlægges i klubhuset senest 7 dage før generalforsamlingen og uddeles på generalforsamlingen.


Vi ser frem til et godt fremmøde.

Vel mødt!

Formand Henrik Gaardsøe.