Indkaldelse til generalforsamling i Gug Boldklub af 1954

Der afholdes den årlige generalforsamling i Gug Boldklub onsdag d. 26/2-2020 kl 19:00. Punkter der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden på pigeformand@gugboldklub.dk senest d. 12/2-2020.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens regnskab fremlægges
 4. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (udgår i ulige år)
  a) Formand Henrik Sørensen ønsker at trække sig ved denne generalforsamling og er derfor på valg
 7. Valg af kasserer, næstformand og et bestyrelsesmedlemmer
  • Kasserer Maria Knøss er ønsker ikke genvalg
  • Næstformand Poul Mose Johansen ønsker ikke genvalg
  • Seniorformand Jonas Jensbye er villig til genvalg
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af 2 kritiske revisorer & 1 suppleant

 

 Mvh. Bestyrelsen Gug Boldklub