Indkaldelse til generalforsamling i Gug Boldklub

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Gug Boldklub.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 13. februar kl. 19.00. Generalforsamlingen afvikles på loftet i klubhuset.

Indkomne forslag fremlægges i klubhuset senest 7 dage før generalforsamlingen, og uddeles på generalforsamlingen.

Dagsorden

  1. a) Valg af dirigent
  2. b) Formandens beretning.
  3. c) Kassererens regnskab fremlægges .
  4. d) Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
  5. e) Indkomne forslag
  6. f) Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (På valg er Henrik Gaardsøe og Nikolas Nørby – begge genopstiller)
  7. i) Valg af 2 kritiske revisorer & 1 suppleant.
  8. j) Evt.

 
Formanden Gug Boldklub
Henrik Gaardsøe