Information om den nye bestyrelse

Af næstformand Jonas Jensbye.

Lidt info om den afgående og nye bestyrelse i Gug Boldklub.

Onsdagens generalforsamling (den 26. februar) bød som varslet på en større udskiftning i bestyrelsen, da Henrik Sørensen, Poul Mose Johansen og Maria Vestergaard Knøss stoppede som hhv. formand, næstformand og kasserer i klubben.

Henrik Sørensen nåede dermed mere end 3,5 år som formand i klubben, en post han tiltrådte i september 2016 efter tidligere at have været aktiv i bestyrelsen som hhv. ungeformand og børneformand i perioden 2012-2014.

Poul Mose Johansen kan se tilbage på mere end 3,5 år som næstformand i klubben; en post han tiltrådte på en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2016.

Maria Vestergaard Knøss nåede fire år som bestyrelsesmedlem, hvoraf de første to år var som sekretær. De seneste to år har hun varetaget hvervet som klubbens kasserer.

Klubben skylder alle tre en kæmpe tak for deres store indsats for klubben, og de har alle stor ære af den positive udvikling, klubben er inde i.

En rekordstor deltagerkreds på knap 30 klubfolk til generalforsamlingen var med til at tage en flot afsked med de tre klubikoner.

Nye medlemmer i bestyrelsen er:
Helle Bruun Nielsen, som har to drenge og en datter, der har spillet i klubben, og nu ønsker hun gennem bestyrelsesarbejdet at bevare relation til den klub, hun har knyttet sig til.

Anders Egeberg Olesen har siden han flyttede til byen for nogle år siden, været aktiv i klubmiljøet som børnetræner og initiativtager til Gugløbet. Nu ønsker han en endnu mere aktiv rolle i klubbens udvikling.

Nikolas Nørby har en søn, som spiller med omkring klubbens ungdomsflagskib, U16 Liga 1-holdet, og Nikolas har selv bidraget aktivt i ungdomsafdelingen i flere år. Derudover har han et stærkt netværk gennem sit job hos klubbens nye beklædningssponsor Craft.

Derudover blev Jeppe Kjærgaard valgt som ny suppleant til bestyrelsen. Jeppe er aktiv i klubben som både ungdomstræner og holdansvarlig på Grand Oldboys-holdet. Han er en rigtig Gug-mand, som også har flere kampe for klubbens førstehold på samvittigheden.

Konstituering
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:
Formand: Henrik Gaardsøe (som foreløbigt fastholder ansvar for ungdomsafdelingen)
Næstformand: Jonas Thimm Jensbye (som fastholder ansvaret for seniorafdelingen)
Kasserer: Helle Bruun Nielsen (som bakkes op af Maria Vestergaard Knøss i en overgangsperiode)

Menige bestyrelsesmedlemmer: Anders Egeberg Olesen, Nikolas Nørby og Jeppe Kjærgaard (sidstnævnte fungerer sidestillet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men han har ikke stemmeret på bestyrelsesmøder).

Udvalgsansvar fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne på et af de kommende bestyrelsesmøder. Den nye bestyrelse har deres første officielle møde torsdag den 26. marts kl. 17.00.

Vi ser frem til at komme i gang med arbejdet for alvor og glæder os til samarbejdet med de mange gode mennesker i og omkring Gug Boldklub.

PS. Da klubbens pressekorps ikke havde mulighed for at dække onsdagens generalforsamling, så blev der desværre ikke taget billeder fra den vigtige aften. Billeder af den nye bestyrelse bliver taget i forbindelse med det første bestyrelsesmøde.