Jonas Jensbye stopper - Flere ændringer i bestyrelsen

Claus Boldreel er ny kasserer
Claus Boldreel Madsen (foto nederst) blev på sidste generalsamling valgt som suppleant til bestyrelsen. Claus har pr. 1. januar overtaget kassereropgaven i klubben. Claus er kendt i klubben og har påtaget sig opgaven med engagement og aktiv sparring.
Bestyrelsen takker afgående kasserer Helle Bruun Nielsen for hendes arbejde og deltagelse i bestyrelsen.

Jonas Jensbye stopper
På nærværende generalforsamling den 7. marts har vores næstformand og formand for seniorudvalget, Jonas Jensbye (foto øverst), valgt at takke af. Jonas har arbejdet som bestyrelsesmedlem og næstformand i klubben i 5 år og vi takker ham for hans store arbejde og bidrag i og omkring klubben.

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen