Klubbladet på vej til din postkasse

Klubbladet trodser et corona-plaget forår og udkommer alligevel.
Læs det og bliv lidt klogere på livet i Gug Boldklub 
[ SE DET HER ].
_________________________________________________________________


Fra redaktionen: 
Endelig!

Af Anders Nørgaard.

Sådan var der givetvis mange, der tænkte, da udendørs fritidsaktivi­teter – herunder det vidunderlige boldspil fodbold – igen blev tilladt, og dermed slap nogenlunde fri for de restrik­tioner/foranstaltninger, som blev iværksat for at minimere risikoen for smitte af Covid-19. Og når der siges nogen­lunde, er det fordi, at ingenting er nu, som det var før. DBU har nemlig udsendt et sæt retningslinjer, der kaldes ’Fodboldens Corona-regler’ – et sæt regler, der angiver en række retningslinjer til overholdelse både til træning og til kamp. Et væsentligt forhold ved Corona-fodbold­træningen er, at forsamlingsforbuddet skal overholdes. Dvs., at når første MatchDay efter Covid-19 til efteråret løber af stablen, er det maksimalt antal tilladte personer på anlægget 500! På www.gugboldklub.dk kan du i øvrigt finde en beskrivelse af de vigtigste konsekvenser som følge af førnævnte retningslinjer.

På en eller anden måde er det som om, at der startes på en frisk i Gug Boldklub efter Covid-19. Efter Egnsplanvejs tilblivelse står anlægget jo mere eller mindre som nyetab­leret, ved generalforsamlingen i februar blev der valgt en ’næsten’ ny bestyrelse (der præsenterer sig selv inde i bladet), den nye klubdragt er netop taget i brug af klub­bens Jyllandsseriehold, og nye hold står foran opstart. Her tænkes specielt på genstart af kvinde-/pigeholdet, men også på de yngste poder, der jo pga. Covid-19 al­lerede har mistet et halvt års fodboldliv.

Langt de fleste af de artikler, du finder inde i bladet, har en snert af Covid-19 i sig, og det uagtet om det er træner Stiller, der ytrer sig om JS-holdet, eller storhamstrende seniorformand Jonas Jensbye, der giver en status for se­niorafdelingen. Torben Uttrup mener, at klubbens andet­hold har haft et forsømt forår, og der gives en kort status over ’rigets tilstand’ hos Gug Boldklubs Venner. Endelig ’reklameres’ der lidt for Gugløbet. Derudover begrun­der den nye kasserer sit valg om at blive en del af Gug Boldklubs bestyrelse uden at have en egentlig tilknytning til klubben for nuværende, og sluttelig omtales et kom­mende samarbejde med MUMS.

Nå, men det er tid at slutte, og hvorfor ikke gøre det med noget positivt. Noget godt kom der trods alt ud af Co­vid-19: Hvis der ses bort fra træningskampe, kom klub­bens samtlige hold for første gang nemlig i gennem en sæson – forårssæsonen 2020 – som ubesejrede!!!

Go’ sommer og go’ læselyst ;)