Møde om Gug Boldklubs faciliteter

Kom til stormøde vedrørende udvikling af Gug Boldklubs faciliteter

Torsdag den 13/6 kl. 19:30

Som alle sikkert er bekendt med, så nærmer projekt ”Egnsplanvej” sig sin afslutning. I den forbindelse afsluttes de kommunale ombygningsaktiviteter ved Gug Boldklubs bygninger og udearealer. Klubben ønsker derfor nu at igangsætte arbejdet med, hvordan klubbens faciliteter skal udvikles over den kommende tid.

I forbindelse med dette arbejde vil vi gerne igangsætte processen ved at afholde et møde, hvor ideer, skitser og fundraisingsmuligheder kan drøftes. Vi vil gerne have så bred en repræsentation som muligt, så vi håber, at alle med interesse for projektet vil møde op til dette indledende stormøde den 13/6 kl. 19:30 i klubhuset på Vissevej 26.

Med udgangspunkt i de ideer og henvendelse vi får om dette arbejde, vil vi snarest efter mødet sammensætte en arbejdsgruppe, som arbejder videre med de indkomne ideer.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen