Ny kasserer valgt til Gug Boldklubs Venner

Generalforsamling hos Vennerne. Maria V. Knøss (foto) valgt ind i bestyrelsen.

Mange generalforsamlinger er ikke, hvad de var en gang – for forholdsvis få år siden. Tidligere tiders generalforsamlinger hos Vennerne var således tilløbsstykker med stor deltagelse og megen debat. Og så var de langvarige. Specielt efter formaliteterne var afklarede. Den mangeårige tradition med servering af Gule ærter til de fremmødte blev den gang altid fulgt op med kortspil til sent på natten. Nå, det var den gang – i de gamle dage!
Nu til dags interesserer kun et fåtal af medlemskredsen sig for deres demokratiske ret til både at møde op, gøre sin stemme gyldig og måske endda påtage sig en aktiv rolle, der kan sikre Vennernes overlevelse på længere sigt. Og det er jo ærgerligt, på sin vis – men fakta.

Dirigenten for årets generalforsamling - en stille mandag aften i marts - Johs. Knudsen, konstaterede dog heldigvis undervejs, at det jo alligevel går ganske godt hos Vennerne – generelt set. Der er gode folk på alle poster og økonomien er helt i orden.

13, inkl. bestyrelsen, var mødt op – en mere end sidste år - og på 48 minutter blev alle formaliteter gennemført på behørig og ansvarlig vis. 13 minutter længere end sidste år, specielt fordi debat om det stagnerende medlemstal bekymrer og kræver nye initiativer for at modvirke den uheldige tendens. Der bliver således nok at se til i det kommende år, kan det konstateres.        

Formanden, Jørn Axelsen, aflagde indledningsvis sin beretning med omtale af de forskellige traditionelle begivenheder gennem året – veteranaften, Vennernes Dag, som har afløst de tidligere markedsdage med loppemarked, samt salg af julekalendere og juletræer. Det var således en tilfreds formand, der rettede en tak til de mange, der på forskellig vis har støttet Vennerne, ikke mindst Gug Boldklubs U8 og U9 Piger og Drenge, som solgte ca. 2.200 julekalendere. Flot indsats.

Det store regnskab klarede kassereren, Lars Fischer, med gennemgang af nogle af de mange tal deri. Her var det værd at bemærke, at Vennerne i det forløbne år havde videregivet knap 58.000 kr. til gode formål i Gug Boldklub. Lige som ude i samfundet har der været tab på Vennernes beholdning af værdipapirer, så årsresultat var endt på -32.552 kr. Trods underskuddet for regnskabsåret er formuen stadig nogenlunde i behold – med nu 311.446 kr. på kistebunden. Ikke så dårligt, vel.

Resten af dagsordenen – herunder valg - blev klaret uden sværdslag. Lige som med fodboldhold skal der dog nogle gange skiftes ud, så efter fire år på posten som kasserer takkede Lars Fischer af - og blev som planlagt udskiftet med Maria V. Knøss. Maria har tidligere været kasserer for Gug Boldklub, så hun er således en særdeles kompetent afløser for Lars. Posten som 2. suppleant til bestyrelsen blev overtaget af Ole Rosted Larsen – i stedet for Johs. Knudsen, mens Jens Louis Bank blev revisorsuppleant.

Efter beretninger, valg og debatter kunne Johs. til sidst takke for god ro og orden, hvorefter formanden takkede for fremmødet og bød på velsmagende skipperlabskovs med tilbehør og god snak om lidt af hvert. Senere blev der lukket og slukket i så god tid, at alle kunne komme hjem og nå til køjs ved normal sengetid.

Læs referat fra generalforsamlingen her.

- bn