Nyt medborger-/kulturhus måske på vej i Gug

Der er en række foreninger (Gug Boldklub er lidt med på sidelinjen), der arbejder for et nyt medborger-/idræts- og kulturhus i Gug med Gug Samråd som den samlende kraft.

Gug Boldklub var repræsenteret ved et møde i sidste uge og det blev aftalt, at de forskellige deltagende foreninger skulle hjælpe med at markedsføre generalforsamlingen i Gug Samråd og – ikke mindst - det efterfølgende ’visionsmøde’ vedrørende et muligt medborger-/ kulturhus i Gug.

Generalforsamlingen og det efterfølgende møde om visionsprojektet finder sted tirsdag den 22. januar, og vi vil fra Gug Boldklubs side opfordre alle, der er interesserede, til at møde op.

[ Se mere via dette link ].