Til tasterne! Klubblad på vej...

Opråb til ledere, trænere, spillere etc. i Gug Boldklub.

Årets 2. klubblad skal ud primo december. Der efterlyses som vanligt indlæg, korte nyheder, fotos etc. Næsten alt har interesse.

Materiale sendes til medlemmer af redaktionen:

Benny Nygaard
benny.gug@teliamail.dk

Anders Nørgaard
anders.norgaard@mail.dk

Lars Fischer
lfnmf@mail.dk

Kristian Møller Andersen
kma@stofanet.dk

DEADLINE FOR MATERIALE ER FREDAG DEN 15. NOVEMBER.