Ansvar og udvalg

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens drift og virke mellem generalforsamlingerne.
 
Mange af klubbens opgaver er naturligt fordelt mellem bestyrelsens medlemmer, men derudover er der nedsat en række udvalg med forskellige ansvarsområder. Udvalgene er nedsat dels for at lette presset på bestyrelsen, dels for at inddrage så mange så muligt i klubbens daglige drift.

Ved fordelingen af opgaverne i disse udvalg er der taget hensyn til udvalgsmedlemmernes evner, tid og lyst. Men opgavefordelingen er også tænkt som del af en proces, som udvikler de enkelte personer i bestyrelsen, i udvalgene og dermed klubben som helhed.

Siderne med udvalg og ansvarsområder er stadig under udarbejdelse, men på siderne vil du allerede nu kunne se kontaktpersoner og en række andre oplysninger