Det går stærkt for pige-/kvindefodbolden

Af Jonas Jensbye.

I denne sommerperiode kan der godt være lidt nyhedstørke i vores dejlige klub, men umiddelbart inden de fleste gik på ferie dannede klubbens eventhus ramme om en aften i pige- og kvindefodboldens tegn. Den 28. juni var mange trænere, spillere, ledere og forældre med interesse i pige- og kvindefodboldens udvikling i Gug Boldklub således mødt op for at drøfte netop denne udvikling.

For det går stærkt for både pige- og kvindefodbolden i Gug Boldklub, og trænerne for klubbens kvindeseriehold, Jan Madsen og Thomas Dal Andersen, benyttede lejligheden til at gøre status efter deres første 1½ år i klubben og gav deres syn på den udvikling, kvindeafdelingen har været igennem.

Trænerne gjorde sig også tanker omkring den videre udvikling for pige- og kvindefodbolden, og det gav afsæt for gode drøftelser omkring temaer som: At skabe gode vilkår for bredde og mere elitært niveau, det gode fællesskab som løftestang, at producere egenavlede spillere og at sikre sammenhængskraft på tværs af ungdoms- og seniorholdene.

Mere uddybende noter fra aftenen kan ses her.