Kontingentet kører i Gug Boldklub

Af Helle Bruun Nielsen, kasserer i Gug Boldklub.


Automatisk kontingentkørsel har altid kørt i marts og september i klubben, og sådan er det også fremover. Det nye er, at nye spillere fremover kun betaler et symbolsk beløb for at melde sig ind i august og februar, hvilket gør det nemt for mange nye spillere at komme ind i klubben uden at tænke for meget på økonomi.

Ved indmeldelse i de øvrige måneder betales fuldt kontingent eller en procentsats af kontingentet afhængigt af tidspunkt for indmeldelse. Procentsatsen står altid angivet, når man betaler (under "indmeldelse" på www.gugboldklub.dk/indmeldelse/).

Der er kommet rigtig mange spørgsmål om dette, så derfor vil vi gerne melde klart ud om vores kontingentpraksis. Og der kommer en modregning til dem, der har meldt sig ind i august i år, så det passer til den nye sats vi har lavet.
Vi vil gerne i bestyrelsen takke for den store opbakning, der har været i forbindelse med coronalukningen. Kun få har meldt sig ud, og det viser meget om den stærke stærke klubfølelse - skønt!

Da jeg ikke selv har børn, der går til fodbold lige nu, og derfor ikke kommer så meget i klubhuset, vil jeg fremover være at finde mindst en aften om måneden. Det vil variere, hvilke dage det er. Første gang er på onsdag den 2/9 kl. 17- ca. 19, hvor jeg er klar til at møde jer og svare på eventuelle spørgsmål.